1974

Enkele cijfers omtrent het inland transport binnen Nederland en naar, van en via Nederland

Nicolaas, G.J.M. en N.H. van der Woude

Dit artikel presenteert de nodige data over goederenvervoer in Nederland

download dit artikel

A traffic allocation model for inland navigation

Daal, J. van en F. van Doeland

Dit artikel bespreekt de ontwikkeling van een Monte Carlo simulatie model voor een eenvoudig netwerk van waterwegen.

download dit artikel

Basisnota Europees zeehaveninstituut

Kuiler, H.C.

Dit artikel behandelt ideeën voor een Europees instituut voor zeehavens

download dit artikel

Een gemeenschappelijke zeehavenpolitiek; driemaal is scheepsrecht

Simons, J.G.W.

Dit artikel behandelt de ontwikkeling van een Europees zeerecht.

download dit artikel

Enkele aspecten van het beroepsgoederenvervoer over de weg

Woude, N.H. van der, en J.A. van den Bos

Dit artikel geeft een blik op de concurrentie in het beroepsgoederenvervoer

download dit artikel

Air transport to Berlin; Past, present and future

Kneifel, J.L.

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van het vliegverkeer naar Berlijn,in de context van de na-oorlogse ontwikkelingen en de bouw van de Berlijnse muur.

download dit artikel

De gevolgen voor Nederland van de gedragscode voor lijnvaartconferences

Groot, J. de

De integrale tekst van de inleiding van J. de Groot van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de gedragscode voor lijnvaartconferences

download dit artikel

The Channel and the North Sea – The transport industry’s requirements

Noortman, H.J.

Dit artikel geeft een beeld van de goederenstromen naar en van het Verenigd Koninkrijk

download dit artikel

Enkele aspecten van de Nederlandse binnenvaart

Naber, J.W.D.

Dit artikel behandelt de ontwikkeling van de binnenvaart sinds de vroege jaren 60.

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Structuuronderzoek beroepsgoederenvervoer over de weg. – Europarubriek over de Engelse spoorwegen, Duitse vervoerspolitiek en het vervoersbeleid. – Statistische kanttekeningen over verkeersongevallen, de luchtvaart en de binnenvaart in 1972 – Boekbespreking over Voigt, F. (1973), Verkehr. Band I, Die Theorie der Verkehrswirtschaft (2 delen) Duncker & Humblot, Berlijn.

download dit artikel

Aantekeningen

Aantekeningen met – Europarubriek over de impasse in het Europese vervoersbeleid – Statistische kanttekeningen over onder andere het woon-werkverkeer en binnenvaartbedrijven – Boekbespreking over Havlicek, D. (1973) Die Preisbildung in gewerblichen Güternahverkehr auf der Strasse

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere – Structuuronderzoek Nederlandse binnenvaart – Europarubriek – Het rapport “Maritime transport for marketing research and development” – Statistische kanttekeningen over de statistiek van de binnenvaart – Boekbespreking

download dit artikel

Waar gaat dat heen? Een vervoerpolitieke momentopname; De spoorwegen in de vervoerpolitiek

Gerbers, O.D.

Dit artikel geeft de ontwikkeling van een aantal aspecten van de vervoerpolitiek rond het spoor weer voor de periode van 1955 tot de nabije toekomst 1975.

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Het productiviteitsbegrip in het wegvervoer. – Rapport van de SER over het goederenvervoer – Statistische kanttekeningen over het binnenlandse goederenvervoer, inland transport in Europa en het wereldwijde luchtvervoer

download dit artikel