1974 Nummer 1

Basisnota Europees zeehaveninstituut

Kuiler, H.C.

Dit artikel behandelt ideeën voor een Europees instituut voor zeehavens

download dit artikel

The Channel and the North Sea – The transport industry’s requirements

Noortman, H.J.

Dit artikel geeft een beeld van de goederenstromen naar en van het Verenigd Koninkrijk

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere – Structuuronderzoek Nederlandse binnenvaart – Europarubriek – Het rapport “Maritime transport for marketing research and development” – Statistische kanttekeningen over de statistiek van de binnenvaart – Boekbespreking

download dit artikel