1974 Nummer 2

Een gemeenschappelijke zeehavenpolitiek; driemaal is scheepsrecht

Simons, J.G.W.

Dit artikel behandelt de ontwikkeling van een Europees zeerecht.

download dit artikel

De gevolgen voor Nederland van de gedragscode voor lijnvaartconferences

Groot, J. de

De integrale tekst van de inleiding van J. de Groot van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de gedragscode voor lijnvaartconferences

download dit artikel

Aantekeningen

Aantekeningen met – Europarubriek over de impasse in het Europese vervoersbeleid – Statistische kanttekeningen over onder andere het woon-werkverkeer en binnenvaartbedrijven – Boekbespreking over Havlicek, D. (1973) Die Preisbildung in gewerblichen Güternahverkehr auf der Strasse

download dit artikel