1974 Nummer 4

Enkele cijfers omtrent het inland transport binnen Nederland en naar, van en via Nederland

Nicolaas, G.J.M. en N.H. van der Woude

Dit artikel presenteert de nodige data over goederenvervoer in Nederland

download dit artikel

Enkele aspecten van het beroepsgoederenvervoer over de weg

Woude, N.H. van der, en J.A. van den Bos

Dit artikel geeft een blik op de concurrentie in het beroepsgoederenvervoer

download dit artikel

Enkele aspecten van de Nederlandse binnenvaart

Naber, J.W.D.

Dit artikel behandelt de ontwikkeling van de binnenvaart sinds de vroege jaren 60.

download dit artikel

Waar gaat dat heen? Een vervoerpolitieke momentopname; De spoorwegen in de vervoerpolitiek

Gerbers, O.D.

Dit artikel geeft de ontwikkeling van een aantal aspecten van de vervoerpolitiek rond het spoor weer voor de periode van 1955 tot de nabije toekomst 1975.

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Het productiviteitsbegrip in het wegvervoer. – Rapport van de SER over het goederenvervoer – Statistische kanttekeningen over het binnenlandse goederenvervoer, inland transport in Europa en het wereldwijde luchtvervoer

download dit artikel