1979 Nummer 3

De aantasting van het markmechanisme in de scheepvaart

Agtmaal P. A. Th. van

.

download dit artikel

Wereld vervoersmarkt in perspectief; ladinggaanbod en vlootbehoefte tot 1985

Dubbeldam M. H. en M. de Jong

.

download dit artikel

Het maritieme plan – Het financieel economisch beleid van de overheid op het gebied van de zeescheepvaart

Ruiter A. de

.

download dit artikel