1983

Het economisch regiem van de internationale burgerluchtvaart; Regulering of deregulering

Wassenbergh H.A.

Dit artikel behandelt de vormen en ontwikkeling van regulering in de internationale burgerluchtvaart

download dit artikel

Enkele gevolgen van fiscale regelingen met betrekking tot het zakelijke autoverkeer en het woon-werkverkeer

Holtgreve, A.A.I.

Dit artikel behandelt de mogelijkheid om kosten voor zakelijk verkeer af te trekken van het bruto inkomen

download dit artikel

Vervoersbeleid in historisch perspectief

Kuiler, H.C.

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van vervoer in zijn maatschappelijke context vanaf het einde van de Franse overheersing in 1813

download dit artikel

De vraag naar openbaar vervoer; Een tijdreeksanalyse

Roodenburg H.J.

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van vraagfuncties voor verschillende modi van openbaar vervoer.

download dit artikel

Openbaar vervoer; Beïnvloedende factoren en verdelingsnormen

Ruitenberg, L.W.

Dit artikel behandelt welke factoren het gebruik van openbaar vervoer beïnvloeden en hoe de verdeling over verschillende inkomensgroepen moet worden beoordeeld

download dit artikel

Het begrip ‘voertuig’ in de nieuwe privaatrechtelijke vervoerswetgeving

Verwer, C.P.

Dit artikel beschouwt de effecten van nieuwe wetgeving voor goederenvervoer over de weg

download dit artikel

Goederenvervoerpolitiek nader bezien

Noortman, H.J.

Dit artikel analyseert de afwegingen die het goederenvervoersbeleid sinds 1945 hebben gekenmerkt

download dit artikel

Ongevallen op de Nederlandse vaarwegen

Filarski, R.

Dit artikel geeft een statistische analyse van de ongevallen op de Nederlandse vaarwegen van 1978 tot 1980

download dit artikel

Verkeer en financiën in de jaren tachtig

Bron, J.A.H. en J. Hofland

Dit artikel behandelt enige financiële en economische aspecten van het vervoersbeleid in de jaren 80 van de twintigste eeuw

download dit artikel

Toepassing van microcomputers in verkeers- en vervoerplanning (-beleid)

Es, J. van

Dit artikel beschrijft de potentie van nieuwe 16-bits computers in transportonderzoek, -beleid en -onderwijs.

download dit artikel

Goederenvervoer; Wat doet de overheid eraan?

Westerop, A.J.M. van

Dit artikel behandelt de ontwikkeling van het Nederlandse vervoersbeleid sinds de jaren 50 van de 20 eeuw

download dit artikel

Een normeringssysteem voor het stedelijk openbaar vervoer

Mesker, A.P. en D. de Vries

Dit artikel presenteert de ontwikkeling van een systeem voor normering een dienstenniveau voor stedelijk openbaar vervoer, gebaseerd op de marginale kosten.

download dit artikel

Openbaar vervoer in de markt?

Rat, J.W.

Dit artikel geeft aan hoe een versterking van de marktmechanismen in het openbaar vervoer zouden kunnen bijdragen

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Nederlands Seminar on high technology in transport and communications – Het Middellandse Zeegebied; een nieuw zwaartepunt in de internationale vervoersrelaties? – Een beleid voor vervoer van gehandicapten in wording – Europarubriek over vervoersintegratie – Statistische rubriek over onder andere bedrijfsvoertuigen – Boekbespreking over onder andere Diederiks-Verschoor, I.H.P. , (1982) An introduction …

download dit artikel

Zeevervoer; De ontwikkeling van een Europees beleid

Heldring, B.

Dit artikel becommentarieert de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees beleid op het gebied van vervoer over zee

download dit artikel