1983 Nummer 3

Enkele gevolgen van fiscale regelingen met betrekking tot het zakelijke autoverkeer en het woon-werkverkeer

Holtgreve, A.A.I.

Dit artikel behandelt de mogelijkheid om kosten voor zakelijk verkeer af te trekken van het bruto inkomen

download dit artikel

Het begrip ‘voertuig’ in de nieuwe privaatrechtelijke vervoerswetgeving

Verwer, C.P.

Dit artikel beschouwt de effecten van nieuwe wetgeving voor goederenvervoer over de weg

download dit artikel

Toepassing van microcomputers in verkeers- en vervoerplanning (-beleid)

Es, J. van

Dit artikel beschrijft de potentie van nieuwe 16-bits computers in transportonderzoek, -beleid en -onderwijs.

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Nederlands Seminar on high technology in transport and communications – Het Middellandse Zeegebied; een nieuw zwaartepunt in de internationale vervoersrelaties? – Een beleid voor vervoer van gehandicapten in wording – Europarubriek over vervoersintegratie – Statistische rubriek over onder andere bedrijfsvoertuigen – Boekbespreking over onder andere Diederiks-Verschoor, I.H.P. , (1982) An introduction …

download dit artikel