1983 Nummer 4

Het economisch regiem van de internationale burgerluchtvaart; Regulering of deregulering

Wassenbergh H.A.

Dit artikel behandelt de vormen en ontwikkeling van regulering in de internationale burgerluchtvaart

download dit artikel

Openbaar vervoer; Beïnvloedende factoren en verdelingsnormen

Ruitenberg, L.W.

Dit artikel behandelt welke factoren het gebruik van openbaar vervoer beïnvloeden en hoe de verdeling over verschillende inkomensgroepen moet worden beoordeeld

download dit artikel

Verkeer en financiën in de jaren tachtig

Bron, J.A.H. en J. Hofland

Dit artikel behandelt enige financiële en economische aspecten van het vervoersbeleid in de jaren 80 van de twintigste eeuw

download dit artikel

Openbaar vervoer in de markt?

Rat, J.W.

Dit artikel geeft aan hoe een versterking van de marktmechanismen in het openbaar vervoer zouden kunnen bijdragen

download dit artikel

Een vervoerinformatiesysteem voor stad- en streekvervoerbedrijven

Rens, J.H.P. van, P.B.D. Hilferink en P.A.C.M Kustermans

Dit artikel behandelt de noodzaak en vorm van een systeem om accuraat reigersstromen vast te leggen in het stads- en streekvervoer

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Autobezit en autogebruik; Richtingen voor verder onderzoek – World Conference on Transport Research 1983 – Opinie: Zakenauto fiscaal mishandelen? – Europarubriek: De Europese vervoersintegratie – Statistische rubriek over personenvervoer – Boekbespreking over onder andere Silva, C.W. de en D.N. Wormley (1982) Automated Transit Guideways; Analysis and design

download dit artikel