1985

De tijd, de dood en het comfort

Blauwens, G.

Een overzicht over de wijze waarop tijd, dood en comfort worden gemodelleerd in kosten-batenanalyses.

download dit artikel

Een macro-economische blik op de transportsector

Wolters, T.J.J.B.

Dit artikel beschrijft de macro-economische positie van de transportsector

download dit artikel

25 jaar vervoersrevolutie weerspiegeld in 100 tijdschriftnummers

Kuiler, H.J.

Een historisch overzicht van de ontwikkeling van het Tijdschrift Vervoerwetenschap

download dit artikel

Openingstoespraak

Kuiler H.C.

Dit artikel is een weergave van de openingsspeech van professor Kuiler op het jubileumsymposium van het Tijdschrift Vervoerswetenschap.

download dit artikel

Paradoxen in de zeehaveneconomie

Winkelmans, W.

Dit artikel beschrijft een aantal onduidelijkheden rond de definitie van zeehavens en zeevaart.

download dit artikel

De economische betekenis van het wegvervoer en de binnenvaart

Veldhuis, J.

Dit artikel geeft een overzicht van de economische betekenis van wegvervoer en binnenvaart

download dit artikel

Van mono- naar multidisciplinariteit in de vervoerswetenschappen

Noortman, H.J.

Dit artikel geeft een statistische analyse van de ongevallen op de Nederlandse vaarwegen van 1978 tot 1980

download dit artikel

Inleiding

Terlouw, J.

Dit artikel is de weerslag van de inleiding door J. Terlouw op het jubileumsymposium van Tijdschrift Vervoerswetenschap

download dit artikel

De rol van het verkeer in operationele stedelijke modellen

Rouwendal, J. en P. Nijkamp

Dit artikel beschrijft recente ontwikkelingen in vraagmodellering in stedelijke personenvervoer.

download dit artikel

De economische betekenis van de verkeersinfrastructuur

Roodenburg, H.J.

Dit artikel behandelt het economische belang van transportinfrastructuur

download dit artikel

Van vervoersactiviteit naar logistiek

Meeuse, G.C.

Het artikel beschrijft hoe transportactiviteiten zich in de afgelopen 25 jaar hebben ontwikkeld.

download dit artikel

Rapportages van de discussies

Meeuse, C.G.

Dit artikel rapporteert de discussies als gevoerd op het jubileumsymposium van het Tijdschrift Vervoerswetenschap

download dit artikel

De capaciteit van de binnenvloot; een analyse van enkele berekeningmethoden

Mulder, M.

Een vergelijking van verschillende berekeningsmethoden van vlootcapaciteit.

download dit artikel

De betekenis van de zeescheepvaart voor de nationale economie

Van Agtmaal, P.A.Th.

Dit artikel analyseert het belang van de zeescheepvaart voor de Nederlandse economie

download dit artikel

Mobiliteit in stedelijk en regionaal perspectief

Van Gent, H.A. en P. Nijkamp

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen in ruimtelijke transporteconomie.

download dit artikel