1985 Nummer 2

Een macro-economische blik op de transportsector

Wolters, T.J.J.B.

Dit artikel beschrijft de macro-economische positie van de transportsector

download dit artikel

De economische betekenis van het wegvervoer en de binnenvaart

Veldhuis, J.

Dit artikel geeft een overzicht van de economische betekenis van wegvervoer en binnenvaart

download dit artikel

De economische betekenis van de verkeersinfrastructuur

Roodenburg, H.J.

Dit artikel behandelt het economische belang van transportinfrastructuur

download dit artikel

De betekenis van de zeescheepvaart voor de nationale economie

Van Agtmaal, P.A.Th.

Dit artikel analyseert het belang van de zeescheepvaart voor de Nederlandse economie

download dit artikel

De economische betekenis van communicatie

Jansen, J.P.G.

Dit artikel geeft een analyse van het economisch belang van communicatie voor Nederland

download dit artikel

De economische betekenis van de Nederlandse luchtvaart

Amkreutz, J.P.M.N. en P. Vroom

Dit artikel geeft een analyse van het economisch belang van de Nederlandse luchtvaart

download dit artikel

De economische betekenis van de spoorwegen

Oudendal, F. en J. Winter

Dit artikel geeft een analyse van het economisch belang van de spoorwegen

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Het tiende internationale symposium van de Europese Conferentie van Ministers van Transport (CEMT) – Het 46e UITP cengres – Europarubriek over Europese vervoersintegratie van 1 januari 1985 – 1 april 1985 – Statistische rubriek: het beroepsgoederenvervoer – Boekenbespreking: Hunker, J.A.(1983) Structural Change in the U.S. Automobile Industry

download dit artikel