1985

Kostenfuncties voor het railvervoer

Van de Voorde, E.

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen rond het modelleren van kostenfuncties voor de spoorwegen.

download dit artikel

Een sectorieel strategisch beleidsmodel toegepast op de Belgische binnenvaartsector

Peeters, C. en A. Verbeke

Dit artikel gaat op zoek naar analyse-instrumenten voor beleidsvorming die om kunnen gaan met de complexe realiteit.

download dit artikel

De economische betekenis van communicatie

Jansen, J.P.G.

Dit artikel geeft een analyse van het economisch belang van communicatie voor Nederland

download dit artikel

25 jaar vervoersrecht

Slot, P.J.

Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van vervoersrecht

download dit artikel

Het Luxemburgse rijtijdenbesluit; Geen waarborg voor naleving

Sturing, H.

Dit artikel kijkt naar de inhoud en toekomst van het rijtijdenbesluit, als vastgesteld op 14 november 1985

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Verkeers- en vervoeronderzoekers verenigen zich – Rotterdam, kolendistributiehaven – Europarubiek over Europese vervoersintegratie van oktober 184 tot januari 1985 – Statistische rubriek: de ontwikkeling van het personenautopark – Boekenbespreking: met onder andere Simons, J.G.W. (1985) Een achterlandverkenning

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Luchtvaartcolleges aan de Universiteit van Amsterdam – Europarubriek over Europese vervoersintegratie van juli 1985 tot oktober 1985 – Boekenbespreking: nn (1985) Collegecyclus Zeerecht 1984-1985.

download dit artikel

De economische betekenis van de Nederlandse luchtvaart

Amkreutz, J.P.M.N. en P. Vroom

Dit artikel geeft een analyse van het economisch belang van de Nederlandse luchtvaart

download dit artikel

De rol van privaatrecht in het vervoer

Cleton, R.

Dit artikel geeft een overzicht van de de rol van privaatrecht in het vervoer

download dit artikel

De economische betekenis van de spoorwegen

Oudendal, F. en J. Winter

Dit artikel geeft een analyse van het economisch belang van de spoorwegen

download dit artikel

Het heen en weer; Over de multidisciplinaire dynamiek van de vervoerwetenschappen

Michon, J.A.

Dit artikel laat zien wat de rol zou kunnen zijn van psychologie in de vervoerswetenschappen

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Het tiende internationale symposium van de Europese Conferentie van Ministers van Transport (CEMT) – Het 46e UITP cengres – Europarubriek over Europese vervoersintegratie van 1 januari 1985 – 1 april 1985 – Statistische rubriek: het beroepsgoederenvervoer – Boekenbespreking: Hunker, J.A.(1983) Structural Change in the U.S. Automobile Industry

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Europarubriek over Europese vervoersintegratie van april 1985 tot juli 1985 – Statistische rubriek: over 25 jaar statistieken – Boekenbespreking: Claringbould M.H. (1983) Toelichting op de Algemene Vervoercondities 1983

download dit artikel