1989

Wat verladers verwachten van de EG bij het opengaan van de grenzen

Chapon J.

.

download dit artikel

De produktie – en kostenstructuur van de N.V Nederlandse spoorwegen

Ooststroom H.P.C van , H.A van der Donk

.

download dit artikel

Rijksinkomsten en – uitgaven in het kader van het personenvervoer, een ruimtelijke analyse

Stoffelsma R.J , P. Boomsta

.

download dit artikel

Vervoerwijzekeuze van verladers; eerste resultaten van een verladersenquete

Smeenk B.

.

download dit artikel

Infrastructuur, transport en logistiek in internationaal perspectief

Priemus H.

.

download dit artikel

Naar een werkelijk gecombineerd vervoer

Leijer H.F.W.J de , C.J Ruijgrok , J. Jetten

.

download dit artikel

Shanghai’s underground reconsidered problem of the masses

Bode M.H , R.A Morsink

.

download dit artikel

Regionale ontsluitingsvaarwegen: Lusten of Lasten?

Kolk H.L van der , F.A.N.M de Looijer , J Verkade

.

download dit artikel