1992

Investeringen in stedellijke en regionale infrastructuur 1999-2010 naar vitale en bereikbare steden

Priemus H.

.

download dit artikel

Bezit en gebruik van personenauto’s in zes EG-landen

Dijk H. van , J.Klooster

.

download dit artikel

Internationale infrastructuursystemen en de bereikbaarheid van europese grootstedelijke agglomeraties

Bruinsma F.B , P. Rietveld

.

download dit artikel

Een meta-analyse voor de verklaring van de varlatie in de vraagelasticiteiten voor het openbaar vervoer

Nijkamp P.

.

download dit artikel

De europese gemeenschap en de verhouding tussen de spoorwegondernemingen en de nationale overheden

Huyser R.W

.

download dit artikel

Deregulering van de bussector in het Verenigd Koninkrijk: lessen voor Nederland

Gwilliam K.M

.

download dit artikel

Naar een betere organisatie van het openbaar vervoer in Nederland: wat kunnen we leren van het buitenland

Develde D.M van.

.

download dit artikel

Tarieven in het containervervoer per spoor: Rotterdam is het spoor nog bijster

Konings J.W

.

download dit artikel