1995 Nummer 1

Onderzoek naar de rol van goederenvervoer in de economie; Een introductie van het ROLGOED-programma

Kuipers, B., J. Verkade en J.M. Bus

Dit artikel introduceert de verschillende andere artikelen in dit nummer

download dit artikel

Effecten van doorberekening van infrastructuuren externe kosten aan goederenvervoer

Ginkel, J.C. van, L.M. Bus en D.P. Janssen

Dit artikel behandelt de effecten van het doorberekenen van externe kosten aan goederenvervoerders

download dit artikel

Externe kosten van het goederenvervoer; Meer inzicht door een differentiatie

Roos, J.H.J en A.L. 't Hoen

Dit artikel behandelt het effect van assumpties op de toedeling van externe kosten aan regio’s, goederensoorten en modaliteiten

download dit artikel

De logistieke wereld bezien door de bril van de overheid; Enkele SPITSvondigheden gericht op logistieke beleidsanalyse

Kuipers, B., H. van Rooden, A.D.M. van de Ven en A.A.C.M. Wierikx

Dit artikel beschouwt logistiek management vanuit een publiek perspectief. Het biedt een bijdrage aan logistieke beleidsanalyse en komt met het SPITS model. Naast “production”, “invertory” en “transport” zijn “supply”en “sale” essentiële onderdelen van de te betrekken keten, beargumenteren de auteurs.

download dit artikel

Economische effecten van hubs; Luchthavens en hun economische uitstraling

Bleumink, P., M. Knaapen en J. Klooster

Dit artikel presenteert een onderzoek van Buck Consultants naar de economische effecten van de mainport voor het land als geheel

download dit artikel

Externe kosten van verkeer

Boneschansker, E.

Dit artikel presenteert een schatting van de externe kosten van transport voor 1990

download dit artikel

Op zoek naar grenzen aan de mobiliteitsgroei; Op grond van gelimiteerde tijd- en geldbudgetten

Kraan, M.E.

Dit artikel gaat op zoek naar de theoretische grenzen aan de groei van mobiliteit, gegeven tijd- en geldbudgetten

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Europarubriek over de Centrale Commissie voor de Rijnvaart – Ontwikkelingen in het vrachtvoertuigenpark 1985 – 1994 – Persoonlijke indrukken van een CEMT-seminar over de toekomst van de spoorwegen

download dit artikel