1995 Nummer 3

De toepassing van de produktportfoliomethode in functie van een zeehaven-strategie

Verbeke, A. C. Peeters en E. Declercq

Dit artikel beschrijft een aantal instrumenten voor de informatiestromen voor beleidsontwikkeling en management van zeehavens

download dit artikel

Trafiekprognoses in zeehavens; Ontwikkeling van een prognose-methodologie

Verbeke, A. C. Peeters en E. Declercq

Dit artikel presenteert een methodologie voor het prognosticeren van scheepsverplaatsingen van en naar zeehavens

download dit artikel

Problematiek van de causaliteit tussen overheidsinvesteringen in infrastructuur en duurzame toegevoegde waarde; Een toepassing op het Vlaams Infrastructuurplan (VIP)

Debisschop, K., A. Verbeke en C. Peeters

Dit artikel beschrijft een causaal netwerk voor de modellering van de economische effecten van het Vlaams Infrastructuurplan

download dit artikel

Verkeer en vervoer in de nota’s over de ruimtelijke ordening

Wee, G.P. van

Dit artikel bespreekt het Nederlandse beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Europarubriek over Europese vervoersintegratie en het Vervoersactieprogramma 1995 – 2000 – Statistische rubriek over de bruto investeringen door de transportsector tussen 1968 en 1992 – Boekbespreking: Teuscher, W.R. (1994) Zur Liberalisierung des Luftverkehrs in Europa

download dit artikel