1996

De kwetsbaarheid van meervoudige luchthavensystemen: lessen voor nieuwe luchthavenplanners

Wit J.G de

.

download dit artikel

Naar een betere inbedding van goederentransportnetwerken in overheidsbeleid

Priemus H. , J.W Konnings, E.Kreutzberger

.

download dit artikel

The integrated airport competition model: A model system for international long distance passenger transport

Veldhuis J. , M.Bradley , M. Brouwer , E. Kroes

.

download dit artikel

Het havenbeleid in vlaanderen: op een nieuwe economische leest?

Winkelmans W. , E. Poelvoorde

.

download dit artikel

Innovatieve vliegtuigtechnologie vanuit economisch perspectief

Uittenbogaart P.J

.

download dit artikel

Moderne logistiek en het goederenvervoer VTA. Shortsea shipping

Declercq E. en A. Verbeke

.

download dit artikel

De toepassing van kosten-batenanalyse op haveninvesteringen in belgie

Blauwens G.

.

download dit artikel

Het proces van de creatie en de structuur van de toegevoegde waarde van de belgische wegvervoersector een zwaar negatief verloop in de periode 1987-1993

Debisschop K & C. Peeters

.

download dit artikel

De hub als exponent van het (lucht)netwerk inventarisatie van schaal- en scope fenomenen

Grin B.

.

download dit artikel

Marktstructuren en eigendomsverhoudingen in de vervoersector: het samenspel tussen markt, overheid en eigendom

Meersman H. en E. van de Voorde

.

download dit artikel