1996 Nummer 1

Naar een betere inbedding van goederentransportnetwerken in overheidsbeleid

Priemus H. , J.W Konnings, E.Kreutzberger

.

download dit artikel

Het havenbeleid in vlaanderen: op een nieuwe economische leest?

Winkelmans W. , E. Poelvoorde

.

download dit artikel

De toepassing van kosten-batenanalyse op haveninvesteringen in belgie

Blauwens G.

.

download dit artikel

Het proces van de creatie en de structuur van de toegevoegde waarde van de belgische wegvervoersector een zwaar negatief verloop in de periode 1987-1993

Debisschop K & C. Peeters

.

download dit artikel

Marktstructuren en eigendomsverhoudingen in de vervoersector: het samenspel tussen markt, overheid en eigendom

Meersman H. en E. van de Voorde

.

download dit artikel