1998

The relationship between the transport project and the nation economy

Cheung F.

.

download dit artikel

Een nieuwe Europese benadering voor technologiebeleid voor verkeer en vervoer

Zuylen H.J van, M Weber, D.P Moon, P Davison

.

download dit artikel

De markt voor gebruikte auto’s; reputatie-effecten

Brouwer W.B.R, J.J van Dijk , N.J.A van Exel

.

download dit artikel

Op weg naar een techonlogiebeleid voor verkeer en vervoer

Zuylen H.J van , G.H.J van Shaick

.

download dit artikel

Ruimtelijk-economische flexibiliteit en prijsgevoeligheid van het geoderenwegvervoer

Bleijenberg A.N

.

download dit artikel

Bundeling van containerstromen in het europese havensysteem en netwerkontwikkeling in het achterland

Notteboom T. , W.Winkelmans

.

download dit artikel

De Europese unie en de luchtvaart; naar een formulering van beidsstrategieen

Pels E. , S.A Rienstra, P. Rietveld, Youdi Sctiipper

.

download dit artikel

Taxiritprijzen en de samenstelling van de taxiadviescommissie

Boden P.J.H , G.W.J Hendrikse

.

download dit artikel

Bouwen aan een duurzame mobiliteit

Meersman H. , T. Pauwels , E van de Voorde

.

download dit artikel

Op zoek naar een nieuwe rol voor de overheid bij het technologiebeleid in de transportsector

Geerlings en E.F ten Heuvelhof

.

download dit artikel

Openbaar vervoer is voor de nerderlandse autobezitter onbetaalbaar

Tieleman T.

.

download dit artikel