2007 Nummer 3

A multi-disciplinary approach of railway station development

Peek, G.J. en E. Louw

Dit artikel behandelt vier verschillende ideaaltypische discoursen rond knooppunten en zoekt de integratie

download dit artikel

Superbus: OEI, wat nu? Beoordeling innovatieve concepten volgens de OEI-leidraad

Melkert, J. en B. van Wee

Het gaat in dit artikel om het beschrijven van de ervaringen opgedaan bij het beoordelen van het Superbusconcept in het kader van de Zuiderzeelijn. Het innovatieve karakter van de Superbus en het feit dat het concept nog in ontwikkeling is, maakte het lastig het concept integraal in de beoordeling mee te nemen.

download dit artikel

Het hybride karakter van verkeersmanagement

Immers, B. en P. van Koningsbruggen

Dit artikel bediscussieert de rol van verkeersmanagement

download dit artikel

Validatie van een multimodale reissimulator met informatievoorziening

Chorus, C., T. Arendse, H. Timmermans, E. Molin, B. van Wee, S. Hoogendoorn

Dit artikel presenteert een recentelijk ontwikkelde reissimulator, TSL, onderdeel van het aan de TU Delft opgezette Travel Simulator Laboratory

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Recente dissertaties: Cruijssen, F. (2006) Horizontal cooperation in transport and logistics – Europarubriek: het Hervormingsverdrag en Galileo

download dit artikel