2010

Redactionele signalen

Klinkenberg, J.

Een transitie naar duurzame strategische plannen

te Brömmelstroet, M. & Bertolini, L.

‘Spelen met complexiteit’: Het managen van grote infrastructuurprojecten

Hertogh, M. & Westerveld, E.

Spitsmijden: een beloning als middel tegen congestie

Knockaert, J., Bakens, J., Ettema,D. & Verhoef, E.

Vraagmanagement in transport en logistiek

Agatz, N. & van Nunen, J.

Het sluiten van ketens: de sleutel tot duurzaamheid

van der Laan, E.

EuropaRubriek

Verhoeven, P.

Redactionele signalen

Niet zonder trots presenteren we u het jubileumnummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Het Tijdschrift Vervoerswetenschap bestaat 50 jaar. Voor een wetenschappelijk tijdschrift dat afhankelijk is van goedwillende sponsors, is dat een bijzondere prestatie.

download dit artikel

Redactionele signalen

Transportsystemen en mobiliteitsgedrag zitten niet zo eenvoudig in elkaar als we misschien zouden willen. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van de vier artikelen in dit bonte nummer. Twee artikelen richten zich op het beschrijven en optimaliseren van netwerken, en twee andere artikelen presenteren onderzoek gericht op de individuele reiziger en zijn leer- en keuzegedrag. …

download dit artikel

Redactionele signalen

Speciale editie over de effecten van invoering van de kilometerprijs

download dit artikel

Nog beter betalen voor mobiliteit?

Verhoef, E.

Dit artikel bespreekt twee aspecten van de bestaande plannen omtrent “Anders Betalen voor Mobiliteit” die vanuit de economische wetenschap geredeneerd heroverweging verdienen.

download dit artikel

Historisch onderzoek 50 jaar Tijdschrift Vervoerswetenschap.

van Kooten, P., Korver, W.

Dit artikel kijkt terug op 50 jaar Tijdschrift Vervoerswetenschap. Alle verschenen artikelen zijn gerubriceerd naar achtergrond van de auteurs, het wetenschappelijke karakter, de focus van het artikel. Voorts wordt een schets gegeven van de positie van het Tijdschrift in het Nederlandstalige wetenschappelijke circuit.

download dit artikel

Wisselwerking tussen bereikbaarheid en externe effecten bij de optimalisatie van DVM maatregelen in verkeersnetwerken

Luc Wismans, Eric van Berkum, Michiel Bliemer

Optimalisatie van een verkeerssysteem door het uitbreiden of verbeteren van het bestaande verkeersnetwerk wordt vaak het oplossen van het Network Design Problem (NDP) genoemd. Het optimaliseren door toepassing van dynamisch verkeersmanagement (DVM) maatregelen kan worden gezien als een variant van het NDP. Traditioneel is deze optimalisatie gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid. Echter, de …

download dit artikel

De kwaliteit van prognoses van de verkeerskundige

Geurs, K., van Wee, B.,

Beprijzing van het wegverkeer krijgt steeds meer aandacht in beleid en onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe goed kunnen de huidige verkeersmodellen de effecten van prijsbeleid op mobiliteit, congestive en milieu voorspellen? In dit paper gaan we in op de vraag wat is de kwaliteit van de studies is, uitgevoerd met het Landelijk Modelsysteem Verkeer …

download dit artikel

Mobiliteit in Stedelijk en Regionaal Perspectief – Een terug- en vooruitblik na 25 jaar

Nijkamp, P.

Mobiliteit in Stedelijk en Regionaal Perspectief – Een terug- en vooruitblik na 25 jaar

download dit artikel