2010 Nummer 1

Redactionele signalen

Speciale editie over de effecten van invoering van de kilometerprijs

download dit artikel

Nog beter betalen voor mobiliteit?

Verhoef, E.

Dit artikel bespreekt twee aspecten van de bestaande plannen omtrent “Anders Betalen voor Mobiliteit” die vanuit de economische wetenschap geredeneerd heroverweging verdienen.

download dit artikel

De kwaliteit van prognoses van de verkeerskundige

Geurs, K., van Wee, B.,

Beprijzing van het wegverkeer krijgt steeds meer aandacht in beleid en onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe goed kunnen de huidige verkeersmodellen de effecten van prijsbeleid op mobiliteit, congestive en milieu voorspellen? In dit paper gaan we in op de vraag wat is de kwaliteit van de studies is, uitgevoerd met het Landelijk Modelsysteem Verkeer …

download dit artikel

Minder BPM, meer auto’s? – Stated intentions onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de

de Jong, G., Kouwenhoven, M., Geurs, K.

Deze paper beschrijft de uitkomsten van een ‘stated intentions’ onderzoek naar de effecten van zowel (grote) veranderingen in vaste als variabele autokosten op autobezit en –gebruik.

download dit artikel

Effecten van milieudifferentiatie in de basistarieven kilometerprijs

Meurs, H., Haaijer, R., Geurs, K.

De Nederlandse overheid heeft vergevorderde plannen ontwikkeld voor Anders Betalen voor Mobiliteit. Daarbij worden aankoop- en jaarlijkse bezitsbelastingen afgeschaft en een heffing per gereden kilometer geïntroduceerd. Deze ‘kilometerprijs’ wordt nationaal ingevoerd op alle wegen. De prijs bestaat uit een basistarief met differentiatie naar de milieukenmerken van de auto. Daarnaast wordt een spitstarief op bepaalde filegevoelige …

download dit artikel

Beprijzen en verkeersveiligheid

Eenink, R., Schemers, G., Reurings, M.

Door beprijzen wordt er minder gereden en vallen er minder verkeersslachtoffers. SWOV heeft berekend hoeveel verkeersdoden door de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) kunnen worden bespaard en tot welke maatschappelijke baten dit kan leiden.

download dit artikel

De Europese vervoersintegratie, in het bijzonder:

Verhoeven, P.

Europarubriek

download dit artikel