2010 Nummer 2

Redactionele signalen

Transportsystemen en mobiliteitsgedrag zitten niet zo eenvoudig in elkaar als we misschien zouden willen. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van de vier artikelen in dit bonte nummer. Twee artikelen richten zich op het beschrijven en optimaliseren van netwerken, en twee andere artikelen presenteren onderzoek gericht op de individuele reiziger en zijn leer- en keuzegedrag. …

download dit artikel

Wisselwerking tussen bereikbaarheid en externe effecten bij de optimalisatie van DVM maatregelen in verkeersnetwerken

Luc Wismans, Eric van Berkum, Michiel Bliemer

Optimalisatie van een verkeerssysteem door het uitbreiden of verbeteren van het bestaande verkeersnetwerk wordt vaak het oplossen van het Network Design Problem (NDP) genoemd. Het optimaliseren door toepassing van dynamisch verkeersmanagement (DVM) maatregelen kan worden gezien als een variant van het NDP. Traditioneel is deze optimalisatie gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid. Echter, de …

download dit artikel

Het meten van concentratie in (luchtvaart)netwerken: een analyse van alternatieve indices

Katrien Plasschaert, Ben Derudder, Frank Witlox

In dit artikel wordt een kritische analyse gepresenteerd van de geschiktheid van verschillende indices voor het meten van concentratie in netwerken. In eerste instantie worden de theoretische eigenschappen van de concentratieratio, Herfindahl-Hirschman index, netwerkconcentratie-index en Theilindex geïllustreerd door ze toe te passen op fictieve netwerken met gekende parameters. In tweede instantie wordt de praktische toepasbaarheid …

download dit artikel

Het leren van reistijden en reistijdonzekerheid: Modellen van een Bayesiaanse reiziger

Caspar G. Chorus, Theo A. Arentze, Harry J.P. Timmermans

Dit artikel presenteert een generiek leermodel voor reistijddistributies, gebaseerd op de wet van Bayes zoals toegepast in Bayesiaanse econometrie. Het artikel bevat twee methodologische bijdragen. Ten eerste, waar eerdere studies zich richtten op hoe reizigers gemiddelde reistijden leren, modelleren wij ook hoe reizigers kunnen leren hoe groot de reistijdonbetrouwbaarheid is van verschillende routes. Ten tweede …

download dit artikel

Spijtminimalisatie: een nieuwe modelvorm en een toepassing op vertrektijdstipkeuze-data

Caspar G. Chorus, Gerard C. de Jong

Dit artikel presenteert een nieuw discrete-keuzemodel, geworteld in het ‘Random Regret Minimization’-paradigma (RRM). In tegenstelling tot eerdere RRM-modellen kan de nieuwe modelvorm geschat worden met behulp van standaard softwarepakketten. We laten zien hoe het spijtgebaseerde Multinomiale Logit (MNL)-model verschilt van zijn nutsgebaseerde tegenhanger (het op Random Utility Maximization-theorie gebaseerde MNL-model). Vervolgens presenteren we een empirische …

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Terugblikkend op zijn eerste jaar als Europees President, verklaarde Herman Van Rompuy onlangs in een toespraak dat hij het gevoel heeft voortdurend een crisismanager te zijn en dus geen tijd vindt om een strategisch lange termijn beleid te ontwikkelen. Dat moet ons niet verwonderen. De financiële crisis en de instabiele economische situatie in een aantal …

download dit artikel