2012 Nummer 2

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW) Jaargang 48, nummer 2, juni 2012 Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de Redactie: Grote Infrastructuurprojecten, Kosten-Baten Analyse en Kostenoverschrijdingen

Van Wee, B. en Priemus, H.

Van de Redactie: Grote Infrastructuurprojecten, Kosten-Baten Analyse en Kostenoverschrijdingen

download dit artikel

Kostenoverschrijdingen in Transportinfrastructuurprojecten in Nederland en Wereldwijd: Kenmerken en determinanten van kostenoverschrijdingen

Cantarelli, C.C., Flyvbjerg, B., Molin, E.J.E. en Van Wee, B.

In Nederland komen kostenoverschrijdingen minder vaak voor en is de gemiddelde overschrijding lager dan in andere landen. Het grootste deel van de kostenoverschrijding komt voor in de fase voor de start van de bouw.De gemiddelde kostenoverschrijding is het kleinst voor spoorwegen gevolgd door wegen en kunstwerken.

download dit artikel

Het Ontstaan van Lock-in in het Besluitvormingsproces en de Invloed daarvan op de Projectprestatie van Grootschalige Transportinfrastructuurprojecten

Cantarelli, C.C., Flyvbjerg, B., Van Wee, B. en Molin, E.J.E.

Een belangrijk fenomeen dat kostenoverschrijdingen kan verklaren is lock-in.We definiëren lock-in als de buitenmatige verbondenheid van besluitmakers aan een inefficiënt besluit.Dit kan op twee manieren invloed hebben op de mate van kostenoverschrijdingen.Verschillende indicatoren voor lock-in worden gepresenteerd en twee casus studies illustreren of lock-in is opgetreden en hoe het de mate van kostenoverschrijding heeft beïnvloed.

download dit artikel

Kostenoverschrijdingen in Transportinfrastructuurprojecten in Nederland: Implicaties voor Besluitvorming

Cantarelli, C.C. en Van Wee, B.

Kostenoverschrijdingen zijn een groot en aanhoudend probleem in grootschalige transportinfrastructuurprojecten.In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de TU Delft onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal projecten in Nederland en heeft het de projectprestatie in Nederland vergeleken met dat in andere landen in de wereld.

download dit artikel

De Leefomgeving in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses van Transportprojecten

Annema, J.A. en Koopmans, C.

Een analyse van 54 Nederlandse maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) van transportprojecten uit de periode 2000 tot 2011 laat zien dat het meenemen van de leefomgevingseffecten verbeterd kan worden. De criteria van ‘good practice’ voor het meenemen van leefomgevingseffecten zijn afgeleid van debatten in de wetenschappelijke literatuur.

download dit artikel

Percepties op het MKBA Proces

Beukers, E., Bertolini, L. en Te Brömmelstroet, M.

Dit artikel richt zich op het MKBA proces en de problemen die daarin worden ervaren. Door onderzoek naar het proces kan de kennisleemte daarover worden verkleind.In diepte interviews en focusgroep sessies zijn verschillende MKBA betrokkenen gevraagd naar hun percepties op het proces.Daaruit volgt dat de ervaringen van betrokkenen zeer verschillend zijn.

download dit artikel

Kosten-BatenAnalyse voor Transportbeleidsopties: Een Overzicht van Kritieken vanuit een Ethisch Perspectief

Van Wee, B.

In veel westerse landen, waaronder Nederland is de KBA de standaardmethode om beleidsopties voor transport ex ante te beoordelen. Ondanks de populariteit van de KBA, is deze methode vaak bekritiseerd.Dit paper geeft een overzicht van kritieken vanuit een ethisch-filosofisch perspectief.

download dit artikel

Bespreking: Jan-Willem van der Pas (2011) Clearing the Road for ISA Implementation?, Delft: TRAIL Thesis series & Sven Vlassenroot (2011) The Acceptability of In-vehicle Intelligent Speed Assistance Systems, Delft: TRAIL Thesis series

Eenink, R.

Bespreking: Jan-Willem van der Pas (2011) Clearing the Road for ISA Implementation?, Delft: TRAIL Thesis series & Sven Vlassenroot (2011) The Acceptability of In-vehicle Intelligent Speed Assistance Systems, Delft: TRAIL Thesis series

download dit artikel