2012

Met of zonder begeleider op pad? Invloed van gezinskenmerken op het begeleid reizen van kinderen

Van Beuningen, J., en Bouhuijs, I.

Dit artikel presenteert een multilevel logit model om de keuze van ouders tussen onbegeleid of begeleid reizen van hun kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te verklaren.

download dit artikel

Bespreking: Jan-Willem van der Pas (2011) Clearing the Road for ISA Implementation?, Delft: TRAIL Thesis series & Sven Vlassenroot (2011) The Acceptability of In-vehicle Intelligent Speed Assistance Systems, Delft: TRAIL Thesis series

Eenink, R.

Bespreking: Jan-Willem van der Pas (2011) Clearing the Road for ISA Implementation?, Delft: TRAIL Thesis series & Sven Vlassenroot (2011) The Acceptability of In-vehicle Intelligent Speed Assistance Systems, Delft: TRAIL Thesis series

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Beroepshalve breng ik (te) veel tijd door op luchthavens. Maar af en toe kunnen deze plaatsen ook inspirerend werken, zoals de populaire filosoof Alain de Botton aantoonde in zijn boek A Week at the Airport – A Heathrow Diary.

download dit artikel

Ethische: dilemma’s voor KBA-onderzoekers

Van Wee, B., en Molin, E.

Dit paper presenteert de resultaten van een op interviews en een webenquête gebaseerde studie naar ethische dilemma’s van onderzoekers die actief zijn op het terrein van Kosten-Baten Analyses (KBA’s) in Nederland.

download dit artikel

Risicowaardering: een discussie vanuit ethische theorie

Van Wee, B., en Rietveld, P.

Dit paper bediscussieert het beprijzen van risico’s, zoals gebruikelijk in onder meer de KBA, vanuit een ethisch perspectief.

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Nu het leven in Brussel na het gebruikelijke zomerreces weer op gang komt is het goed even vooruit te blikken op wat we de komende maanden zoal op de Europese transportagenda mogen verwachten. Voorop staat de politieke discussie over de Trans-Europese Vervoersnetwerken.

download dit artikel