2013 Nummer 2

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 2, juli 2013, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie: Luchtvaartlogistiek – Grote bewegingen in markt en onderzoek

Eddy Van de Voorde, Jaap de Wit

Luchtvrachtlogistiek is in volle beweging, getuige de snelle evolutie in eigendomsverhoudingen, logistieke operaties èn wetenschappelijk onderzoek. De bijdragen uit dit themanummer over luchtvaartlogistiek vormen hiervan een bewijs. Stuk voor stuk behandelen ze belangrijke aspecten van de luchtvrachtmarkt.

download dit artikel

De luchthavenkeuze voor vrachtvervoer met vrachtvliegtuigen: lessen uit interviews met luchtvaartmaatschappijen

Franziska Kupfer

De laatste jaren is in Europa een toenemende concurrentie voor passagiers- maar ook voor vrachtvervoer tussen de luchthavens op te merken. Terwijl de concurrentie voor passagiers in de literatuur al vaker werd toegelicht, werd de competitie voor luchtvracht nog weinig onderzocht. Dit artikel focust zich daarom op de analyse hoe vrachtluchtvaartmaatschappijen en combinatie carriers hun …

download dit artikel

De strategie van luchtvrachtmaatschappijen. Indicatoren, clusteranalyse en typologieën

Wouter Dewulf , Hilde Meersman, Eddy Van de Voorde

De luchtvrachtindustrie is een mature industrie geworden, waar managementstrategieën een steeds grotere rol spelen. Deze bijdrage analyseert en vergelijkt mogelijke strategieën van luchtvaartmaatschappijen die vracht meenemen op reguliere passagierslijnvluchten of in vrachtvliegtuigen of combinaties van beiden.

download dit artikel

Vervoer van luchtvracht over de weg vanuit Schiphol

Johan Visser, Hugo Gordijn

Om een beter zicht te krijgen op het belang van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol is het vervoer van luchtvracht over de weg, oftewel trucking nader onderzocht. In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen: welk deel van de luchtvracht binnen Europa gaat over de weg, om welke hoeveelheden gaat het en over welke …

download dit artikel

De markt voor luchtvrachtgrondafhandeling op Schiphol en lessen voor het Europese beleid

Guillaume Burghouwt, Joost Poort , Hendriena Ritsema

Op 16 april 2013 nam het Europese Parlement een gewijzigd voorstel aan dat de grondafhandeling op Europese luchthavens verder beoogt te liberaliseren. Na eerdere amendementen van het parlement is het voorstel echter op een aantal punten afgezwakt ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Deze bijdrage onderzoekt de markt voor vrachtafhandeling op Schiphol, waar al geruime …

download dit artikel

De luchtvrachtoperaties van integrators: kostenanalyse binnen een specifieke marktniche

Evy Onghena

In deze bijdrage wordt de kostenstructuur van de luchtvrachtoperaties van integrators onderzocht met behulp van een translog kostenfunctie.

download dit artikel

De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem

Joost Kolkman , Saeda Moorman , Jaap de Wit

De luchtvaart valt sinds 1 januari 2012 onder het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Dit heeft effecten op de vraag naar en het aanbod van luchtvaartdiensten en ook op de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op de vraag- en aanbodeffecten.

download dit artikel

Bespreking: Christiaan Behrens (2013) Product differentiation in aviation passenger markets, Tinbergen Institute research series, 556

Mark Lijesen

Op 9 april promoveerde Cristiaan Behrens aan de VU. Voor reizen over middenlange afstand (tot ongeveer 800 kilometer) kunnen consumenten kiezen tussen verschillende luchtvaartmaatschappijen en soorten tickets met bijbehorende voorwaarden. Voor steeds meer Europese en Aziatische routes is de hogesnelheidstrein ook een alternatief. Christiaan Behrens onderzocht hoe interactie tussen verschillen in consumentenvoorkeuren en concurrentie tussen …

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Naar aanleiding van dit themanummer over luchtvaartlogistiek willen we in onze Europarubriek stilstaan bij enkele actuele ontwikkelingen in het Europees luchtvaartbeleid. De jongste weken heeft de Europese Commissie een aantal nieuwe initiatieven genomen, met name op het gebied van de voltooiing van het gemeenschappelijk luchtruim en het controleren van staatssteun voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

download dit artikel