2013 Nummer 3

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 3, oktober 2013, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie: Verkeersveiligheid in België en Nederland

Geert Wets, Rob Eenink

Waar verkeer is vallen vroeg of laat slachtoffers, dat is overal ter wereld zo. Door een in het algemeen positieve economische ontwikkeling stijgt het aantal gemotoriseerde voertuigen en daarmee helaas ook het aantal verkeersdoden.In België en Nederland daalt het aantal jaarlijkse verkeersdoden gelukkig al een tijd.. Een uiteenzetting over de verkeersveiligheid in Nederland en België.

download dit artikel

Veiligheidsaspecten van de wegenstructuur en wegcategorisering in stedelijke gebieden

Atze Dijkstra

Bevordering van de verkeersveiligheid is mogelijk door maatregelen te richten op de drie elementen van het verkeerssysteem: mens, voertuig en weg. De ‘weg’ is samengesteld uit de ‘verkeersinfrastructurele’ factoren wegenstructuur, wegcategorisering en verkeerskundige vorm- en regelgeving. Tussen deze factoren bestaat een onlosmakelijke wisselwerking. Deze factoren hebben invloed op de verkeersveiligheid.. Dit artikel wil inzicht geven …

download dit artikel

Alcohol, geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse en Belgische verkeer

Sjoerd Houwing, Sara-Ann LeGrand, René Mathijssen, Marjan Hagenzieker, Alain Verstraete, Karel Brookhuis

Rijden onder invloed is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Tussen 2006 en 2011 vond het Europese onderzoeksproject DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) plaats. Eén van de voornaamste doelen van dit project was om meer informatie te verkrijgen met betrekking tot rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen en …

download dit artikel

Jonge beginnende bestuurders: zien ze gewoon de gevaren niet of accepteren ze te veel risico’s?

Willem Vlakveld

Jonge beginnende automobilisten hebben een hoog ongevalsrisico, omdat ze zich gevaarlijk gedragen in het verkeer. Vertonen ze nu gevaarlijk gedrag omdat ze de gevaren niet ‘zien’ of zien ze de gevaren wel, maar accepteren ze te veel risico door dat ze het risico van de gevaren onderschatten en/of hun eigen vaardigheden overschatten? Dit artikel analyseert …

download dit artikel

Hoe ongelijk is het speelveld in de luchtvaart en hoe erg is dat?

Mark Lijesen

Europese luchtvaartmaatschappijen klagen over oneerlijke concurrentie door luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten. In dit artikel leggen we deze klachten tegen een welvaartseconomische meetlat. Is er wel sprake van oneerlijke concurrentie, en als dat al zo is, hoe erg is dat dan?

download dit artikel

Bespreking: Henk Stipdonk (2013), Road safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of the number of road fatalities, SWOV-Dissertatiereeks

Jan van der Waard

In zijn proefschrift (“Road Safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of the number of road fatalities”) is Henk Stipdonk (afdelingshoofd van het planbureau van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)), nagegaan hoe de hierboven globaal beschreven ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers kan worden gerelateerd aan factoren zoals de hoeveelheid …

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Verkeersveiligheid is een thema dat ook de Europese beleidsmaker bezighoudt. De Europese Commissie publiceerde twee opeenvolgende Europese verkeersveiligheidsstrategieën, telkens voor een periode van 10 jaar.

download dit artikel