2013

Hoe ongelijk is het speelveld in de luchtvaart en hoe erg is dat?

Mark Lijesen

Europese luchtvaartmaatschappijen klagen over oneerlijke concurrentie door luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten. In dit artikel leggen we deze klachten tegen een welvaartseconomische meetlat. Is er wel sprake van oneerlijke concurrentie, en als dat al zo is, hoe erg is dat dan?

download dit artikel

De markt voor luchtvrachtgrondafhandeling op Schiphol en lessen voor het Europese beleid

Guillaume Burghouwt, Joost Poort , Hendriena Ritsema

Op 16 april 2013 nam het Europese Parlement een gewijzigd voorstel aan dat de grondafhandeling op Europese luchthavens verder beoogt te liberaliseren. Na eerdere amendementen van het parlement is het voorstel echter op een aantal punten afgezwakt ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Deze bijdrage onderzoekt de markt voor vrachtafhandeling op Schiphol, waar al geruime …

download dit artikel

Het gebruik van MER, GES en GIS in complexe besluitvorming: Nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het integreren van gezondheidaspecten in complexe transportvraagstukken

Geerlings, H. en van Campenhout, I.

De transportsector wordt al decennia lang gekenmerkt door een continue groei. Er bestaat een breed gedeelde opvatting dat een transitie naar een duurzaam transportsysteem noodzakelijk is omdat het bestaande systeem verre van efficiënt is. Er is bijvoorbeeld sprake van een groeiende zorg over de negatieve effecten van de groei van de mobiliteit, zoals de effecten …

download dit artikel

Bespreking: Henk Stipdonk (2013), Road safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of the number of road fatalities, SWOV-Dissertatiereeks

Jan van der Waard

In zijn proefschrift (“Road Safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of the number of road fatalities”) is Henk Stipdonk (afdelingshoofd van het planbureau van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)), nagegaan hoe de hierboven globaal beschreven ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers kan worden gerelateerd aan factoren zoals de hoeveelheid …

download dit artikel

De luchtvrachtoperaties van integrators: kostenanalyse binnen een specifieke marktniche

Evy Onghena

In deze bijdrage wordt de kostenstructuur van de luchtvrachtoperaties van integrators onderzocht met behulp van een translog kostenfunctie.

download dit artikel

Bespreking: Ron van Duin (2012) Logistics Concept Development in Multi-Actor Environments. Aligning stakeholders for successful development of public/private logistics systems by increased awareness of multi-actor objectives and perceptions, Delft: TRAIL

Witlox, F.

Op 23 oktober 2012 promoveerde Ron van Duin (onder leiding van Rob van der Heijden en Lori Tavasszy) aan de Technische Universiteit Delft tot doctor. In zijn proefschrift staat het concept „publieke logistiek‟ centraal. Publieke logistiek is “logistiek die ingebed is in een omgeving waar publieke en private actoren wederzijdse afhankelijke beslissingen nemen, waardoor noodzakelijkerwijs …

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Verkeersveiligheid is een thema dat ook de Europese beleidsmaker bezighoudt. De Europese Commissie publiceerde twee opeenvolgende Europese verkeersveiligheidsstrategieën, telkens voor een periode van 10 jaar.

download dit artikel

De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem

Joost Kolkman , Saeda Moorman , Jaap de Wit

De luchtvaart valt sinds 1 januari 2012 onder het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Dit heeft effecten op de vraag naar en het aanbod van luchtvaartdiensten en ook op de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op de vraag- en aanbodeffecten.

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn er op 8 februari dit jaar in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting voor de periode 2014-2020. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie wordt een budget voorgesteld dat lager uitvalt dan dat van de vorige periode. Dit heeft ook gevolgen voor de middelen die …

download dit artikel

Bespreking: Christiaan Behrens (2013) Product differentiation in aviation passenger markets, Tinbergen Institute research series, 556

Mark Lijesen

Op 9 april promoveerde Cristiaan Behrens aan de VU. Voor reizen over middenlange afstand (tot ongeveer 800 kilometer) kunnen consumenten kiezen tussen verschillende luchtvaartmaatschappijen en soorten tickets met bijbehorende voorwaarden. Voor steeds meer Europese en Aziatische routes is de hogesnelheidstrein ook een alternatief. Christiaan Behrens onderzocht hoe interactie tussen verschillen in consumentenvoorkeuren en concurrentie tussen …

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Naar aanleiding van dit themanummer over luchtvaartlogistiek willen we in onze Europarubriek stilstaan bij enkele actuele ontwikkelingen in het Europees luchtvaartbeleid. De jongste weken heeft de Europese Commissie een aantal nieuwe initiatieven genomen, met name op het gebied van de voltooiing van het gemeenschappelijk luchtruim en het controleren van staatssteun voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

download dit artikel