2014 Nummer 1

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 50, nummer 1, januari 2014, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie: In Memoriam Piet Rietveld

Begin november 2013 werd de wereld van het vervoersonderzoek opgeschrikt door het bericht van het overlijden van Professor Piet Rietveld op 1 november 2013. Als redactie van het TVW zijn wij Piet Rietveld zeer erkentelijk voor wat hij in de loop der jaren voor dit tijdschrift en voor het verkeer- vervoersonderzoek in het algemeen betekend …

download dit artikel

Overzicht van artikelen van Piet Rietveld

Overzicht van 25 artikelen van Piet Rietveld in het Tijdschrift Vervoerswetenschap

download dit artikel

De structurerende werking van infrastructuur, een survey betreffende de invloed van infrastructuur en bereikbaarheid op de ruimtelijke spreiding van activiteiten

Bruinsma, F.R. en Rietveld, P.

Infrastructuur is een factor van belang bij de ruimtelijke en economische ontwikkeling van steden, regio’s en landen. De aantrekkelijkheid van locaties voor het vestigen van economische activiteiten hangt immers onder meer af van hun bereikbaarheid (zowel relatief als absoluut) en daarmee van de kwaliteit en kwantiteit van transportinfrastructuur. Tijdschrift Vervoerswetenschap, 1993, jaargang 29, nummer 4.

download dit artikel

Effecten van prijsmaatregelen in het personenverkeer: een vergelijking van uiteenlopende instrumenten, waaronder Rekening Rijden en de fiscale behandeling van de zakenauto

Pepping, G.C., Rietveld, P., Verhoef, E.T. en Vleugel, J.M.

Voor het beheersen van de groei van de automobiliteit en de nadelige gevolgen daarvan staan de overheid diverse instrumenten ter beschikking. Het betreft hier maatregelen op het terrein van ondermeer de technologie, de ruimtelijke ordening, infrastructuur voor alternatieve vervoerwijzen, enz. In dit artikel gaan we nader in op het prijsbeleid als Instrument. Tijdschrift Vervoerswetenschap, jaargang …

download dit artikel

Betrouwbaarheid van de openbaar-vervoerketen

Bruinsma, F.R., P. Peeters, P. Rietveld en van Vuuren, D.J.

Dit artikel besteedt aandacht aan de betrouwbaarheid van de gehele relsketen per openbaar vervoer en met name ook aan de wijze waarop de reistijd en de betrouwbaarheid in deze openbaarvervoerketen kunnen worden verbeterd. Tijdschrift Vervoerswetenschap 1999, jaargang 35, nummer 2.

download dit artikel

Snelheidsverlaging tussen feit en fictie

Rietveld, P.

De afgelopen eeuwen worden gekenmerkt door een voortdurende toename van de snelheid van het verplaatsen. In deze bijdrage wordt deze versnelling onder de loep genomen. Met name wordt stilgestaan bij de vraag of er momenteel sprake is van een stagnatie in de versnelling en wat het belang is van de factor snelheid in het transport …

download dit artikel

Het effect van ICT op telewerken en woonwerkverkeer

de Graaff, T. en Rietveld, P.

Dit artikel gaat in op de relatie tussen thuiswerken, buitenshuis werken en ICT-gebruikn. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de individuele karakteristieken en het tijdstip waarop mensen thuiswerken. Deze laatste heeft namelijk directe implicaties voor woon-werkverkeer. Tijdschrift Vervoerswetenschap 2004, jaargang 40, nummer 5.

download dit artikel

Gevolgen van Klimaatverandering voor de Transportsector: Een Overzicht van de Literatuur

Koetse, M.J. en Rietveld, P.

In vele landen staat klimaatverandering momenteel in het middelpunt van de belangstelling, zo ook in Nederland. Naast aandacht voor mitigatie van klimaatverandering door middel van reductie van uitstoot van broeikasgassen komen we meer en meer tot het besef dat een bepaalde mate van klimaatverandering inmiddels onontkoombaar is. Dit paper bespreekt mogelijke consequenties van klimaatverandering voor …

download dit artikel