2014 Nummer 2

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 50, nummer 2, mei 2014, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie

Voor u ligt het tweede nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2014. Dit nummer bevat vier artikelen, een discussiestuk over een proefschrift en de Europarubriek.

download dit artikel

De Noodzaak van Probabilistisch Modelleren voor Tactische en Operationele Analyses

Calvert, S. en Taale, H.

Dit artikel gaat in op de noodzaak van Probabilistisch Modelleren voor Tactische en Operationele Analyses. Het artikel laat aan de hand van literatuur en een case study naar DRIP’s de risico’s van het negeren van variaties in het verkeer bij de verkeersmodellering zien.

download dit artikel

Alternatieve beslisregels in mobiliteitskeuze-modellen: Een kritische discussie

Chorus, C.

Dit artikel presenteert een kritische discussie van relevante ontwikkelingen, en de beloften en beperkingen met betrekking tot de inbedding van alternatieve beslisregels in mobiliteitskeuze-modellen.

download dit artikel

De baten van comfort in het openbaar vervoer; een overzicht van literatuur

Kroes, E. en Carl Koopmans, C.

Dit artikel pleit er voor om meer elementen van comfort mee te nemen in de baten van investeringen in openbaar vervoer. Daarbij is van belang dat de comforteffecten afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt en niet ‘verstopt’ blijven in reistijdcomponenten.

download dit artikel

Op weg naar duurzame bereikbaarheid – Een methode toegepast bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bogers, E., Langerak, T. en Weijers, S.

Dit artikel behandelt de vraag wat een organisatie praktisch, maar ook verantwoord kan doen als zij duurzamer wil worden op het gebied van personenmobiliteit, of, met andere woorden, welke duurzame maatregelen genomen kunnen worden om een gedragsverandering plaats te laten vinden omtrent het mobiliteitsgedrag.

download dit artikel

Bespreking Claudia Pani (2013), Managing Vessel Arrival Uncertainty in Container Terminals: a Machine Learning Approach

Thierry Vanelslander

De discussie over een proefschrift gaat in dit nummer over het proefschrift van Claudia Pani. Zij promoveerde in 2013 op het onderwerp ‘Managing Vessel Arrival Uncertainty in Container Terminals’.

download dit artikel

Europarubriek

Patrick Verhoeven

De Europarubriek gaat over de aanstaande Europese verkiezingen. In de rubriek worden de prestaties van de afscheidnemende Vervoerscommissaris Siim Kallas geschetst en worden enkele uitdagingen voor de nieuwe vervoerscommissaris beschreven. Een goede bruggenbouwer is nodig!

download dit artikel