2014 Nummer 3

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 50, nummer 3, september 2014, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie

Voor u ligt een bijzonder nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap: de special ter gelegenheid van 40 jaar Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS). Het nummer bevat 10 artikelen!

download dit artikel

Verkeersmodellen verrijken met onbetrouwbaarheid OV vanuit een reizigersperspectief

van Oort, N., van Leusden, R. en Brands, T.

Dit artikel beschrijft een driestappenplan om onbetrouwbaarheid van OV mee te nemen in verkeersmodellen.

download dit artikel

Verse wortelen – Naar sociale en morele vormen van belonen op het terrein van verkeer en vervoer

Berveling, J.

De overheid probeert van oudsher gedrag te beïnvloeden met beloningen (de wortel) en straffen (de stok). Dit artikel gaat na of sociale en morele vormen van belonen een goede aanvulling op of alternatief voor monetair belonen kunnen zijn.

download dit artikel

De donkere kant van het gebruik van kennis, modellen en de MKBA in de besluitvorming

Mouter, N.

Dit artikel belicht de donkere kanten van het gebruik van kennis in de besluitvorming. Het gaat in op het instrument ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ (MKBA) en besluit met 5 oplossingen om het gebruik van kennis, modellen en MKBA zonniger te maken.

download dit artikel

De mogelijke impact van in-car informatie op stedelijk parkeergedrag

Tasseron, G., Martens, K. en van der Heijden, R.

Dit artikel beschrijft de mogelijke impact van verschillende in-car communicatiestrategieën op stedelijk parkeergedrag.

download dit artikel

Evaluatie 20 jaar Infrastructuurfonds: het geplande wegenbouwprogramma is gerealiseerd

Ploeger, J.

Dit artikel presenteert een analyse van 20 jaar uitgaven van het Infrastructuurfonds. Het artikel gaat onder andere in op de vraag of het bouwprogramma uit het SVV-2 ook werkelijk is uitgevoerd.

download dit artikel

Voetsporen rond het station

Molster, A.

Hoe komt het dat van en naar het ene station relatief vaak wordt gelopen en van en naar het andere station veel minder? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat lopen van en naar een station aantrekkelijker wordt en daarmee ook de totale reis van deur tot deur? Dit artikel geeft antwoord op deze vragn.

download dit artikel

Van Rouwbericht naar Geboortekaartje: 40 jaar computermodellen in de vervoersplanologie

Pelzer, P.,en te Brömmelstroet, M.

Grootschalige en allesomvattende modellen zullen, net als dinosauriërs, uitsterven aldus Douglas Lee (1973) in zijn “Requiem of Large Scale Urban Models”. Dit artikel geeft aan in welke mate Lee’s rouwbericht nog steeds van toepassing is.

download dit artikel

Waarom jongeren de auto minder gebruiken. Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen van 18-30 jaar

Jorritsma, P, Berveling, J. en van der Waard, J.

Dit artikel gaat in op een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen van 18-30 jaar.

download dit artikel

Hoe mobiel zijn we eigenlijk? Eerste inzichten uit het Mobiele Mobiliteitspanel

Thomas, T., Geurs, K., Bijlsma, M. en Douhou, S.

Dit artikel presenteert de eerste resultaten van het Mobiele Mobiliteitspanel project, waarin het verplaatsingsgedrag van ongeveer 600 deelnemers gedurende meerdere weken per jaar met behulp van een smartphone app (MoveSmarter) automatisch wordt geregistreerd.

download dit artikel

Mobiliteitsculturen in de film – De rol van mobiliteit in veertig jaar Nederlandse film

te Brömmelstroet, M.

Dit artikel brengt de rol van mobiliteit in de Nederlandse film in kaart. Het laat daarmee zien of en hoe mobiliteit een rol speelt in invloedrijke films uit de Nederlandse cinema.

download dit artikel