2015 Nummer 1

Inhoudsopgave

Tijdschrift vervoerswetenschap (TVW) jaargang 51, nummer 1, februari 2015, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie

Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2015. Dit nummer bevat vijf artikelen en de Europarubriek.

download dit artikel

Betrouwbaarheid van reistijden in het LMS/NRM

Kouwenhoven,M., Mulder, M. en Mourik, H. van

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een post-processing module voor het LMS en NRM waarmee op basis van de reistijden en vertragingen die deze modellen berekenen een prognose kan worden gegeven voor de betrouwbaarheid van de reistijden voor diverse scenario’s.

download dit artikel

De waarde van betrouwbare reistijden in personenverkeer en –vervoer in Nederland

Kouwenhoven, M., Jong, de G., Koster, P., Berg, van den V., Verhoef, E., Bates, J. en Warffemius, P.

Dit artikel presenteert nieuwe monetaire waarden voor reistijd (‘value of time’, VOT) en betrouwbaarheid van reistijd (‘value of reliability’, VOR), die bedoeld zijn voor gebruik in kosten-batenanalyses van transportprojecten in Nederland. Het gaat om één van de eerste studies wereldwijd waar deze waarden empirisch zijn bestudeerd binnen een gezamenlijk raamwerk.

download dit artikel

Motivatie en validatie van een nieuwe definitie van robuustheid voor treinsystemen

Burggraeve, S., Dewilde, T.,Ameye, T., Sels, P. en Vansteenwegen, P.

In het laatste decennium zijn er veel studies gewijd aan het optimaliseren en evalueren van treinsystemen en is er veel aandacht besteed aan het bepalen van performantiecriteria voor deze treinsystemen.Eén van de belangrijkste kwaliteitsmaatstaven is robuustheid, waarvoor echter vele definities in omloop zijn. Dit artikel introduceert een duidelijke en allesomvattende definitie voor de robuustheid van …

download dit artikel

Reizigerseffecten van onbetrouwbaar OV in maatschappelijke kostenbatenanalyses

Oort, N. van en Leusden, R. van

Hoewel het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer (OV) vaak één van de belangrijkste doelen is van OV-projecten, ontbreekt in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) vaak expliciete, kwantitatieve aandacht voor de verwachte baten hiervan. In dit artikel wordt een methodiek geïntroduceerd die het mogelijk maakt deze baten kwantitatief in kaart te brengen, waardoor ze wel …

download dit artikel

Robuustheid van multi-level openbaar vervoer netwerken

Yap, M.D., Oort, N. van, Nes, R. van en Arem, B. van

Dit artikel analyseert het totale multi-level openbaarvervoernetwerk (de netwerken op alle functionele niveaus van alle vervoerders tezamen) wat voor reizigers beschikbaar blijft na het optreden van een verstoring en introduceert een nieuwe methodologie om de meest kwetsbare links in het multi-level netwerk te identificeren.

download dit artikel