2015 Nummer 2

Inhoudsopgave

Tijdschrift vervoerswetenschap (TVW), februari 2015, jaargang 51, inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie

Voor u ligt het tweede nummer, jaargang 51; een speciale uitgave van het Tijdschrift Vervoerswetenschap over Elektrische mobiliteit.

download dit artikel

Consumentenwaardering van veranderingen in actieradius

Dimitropoulos, A., Rietveld, P. en Ommeren,J.N. van

Dit artikel geeft aan hoeveel consumenten willen betalen voor een grotere actieradius van elektrische voertuigen.

download dit artikel

De onderschatte rol van symbolische attributen in de adoptie van elektrische auto’s

Keizer, K., Noppers, E.H. en Steg, L.

Dit artikel geeft aan hoe belangrijk de consument verschillende kenmerken van elektrische auto’s vindt, en welke kenmerken adoptie van elektrische auto’s voorspellen.

download dit artikel

De (toe)komst van elektrische auto’s in Nederland

Bockarjova, M., Knockaert, J., Rietveld, P. en Steg, L.

Dit artikel modelleert de verspreiding van elektrische auto’s in Nederland aan de hand van de innovatietheorie van Rogers, waarin verschillende stadia van adoptie van een innovatie worden onderscheiden.

download dit artikel

De politieke strategieën van autofabrikanten ten opzichte van milieubeleid in Californië

Wesseling, J., Farla, J. en Hekkert, M

De politieke strategieën van autofabrikanten ten opzichte van milieubeleid in Californië

download dit artikel

Beleid om elektrische auto’s te stimuleren

Wee, B. van, Maat, K. en Bont, C. de

Dit artikel geeft een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

download dit artikel

Worden door financiële prikkels meer elektrische auto’s verkocht?

Sierzchula, W., Bakker, S., Maat, K. en Wee, B. van

Worden door financiële prikkels meer elektrische auto’s verkocht?

download dit artikel

Veroudering en levenscyclus van lithium-ijzerfosfaatbatterijen

Omar, N., Hoog, J. de, Timmermans, J., Bossche, P. van den, Coosemans, Th. en Mierlo, J. van

Dit artikel richt zich op de technische kant van elektrische auto’s, met name de accupakketten (‘batterijen’).

download dit artikel