2015 Nummer 4

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), oktober 2015, jaargang 51, nummer 4, inhoudsopgave.

download dit artikel

Redactioneel Tijdschrift Vervoerwetenschap

Voor u ligt het vierde nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2015. Dit nummer bevat zeven artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

download dit artikel

Elektrisch fietsgebruik in het woon-werkverkeer ter vervanging van de auto: evaluatie van het project Fietsen Loont

Hendriksen, Knaap, S. van der., Rooijen, T. van

Dit artikel gaat over het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer ter vervanging van de auto.

download dit artikel

De effecten van autodelen op autogebruik

Driel, P. van., Hafkamp, W.

Dit artikel bediscussieert in hoeverre autodelen een probaat middel is in het terugdringen van autobezit en autogebruik.

download dit artikel

Het niet invoeren van prijsbeleid op de weg in Nederland. Een toepassing van het ‘Advocacy Coalition Framework’

Ardiç, Ö., Annema, J.A., Wee, B. van

Dit artikel verklaart waarom de Nederlandse prijsbeleidsvoorstellen op de weg – rekeningrijden en kilometerheffing – uiteindelijk niet zijn ingevoerd.

download dit artikel

Belonen voor spitsmijden: effecten van mobiliteitsprojecten

Meurs, H., Stelling, C., Haaijer, R.

Dit artikel gaat in op de effecten van de Mobiliteitsprojecten, waarbij deelnemers werden beloond voor het reizen buiten spitsuren.

download dit artikel

Infrastructuur MKBAs 2001-2014; Trends en methodische aanpassingen

Rienstra, S.A.

Dit artikel beschrijft de trends en methodische aanpassingen in infrastructruur MKBA’s voor weg-, spoor-, waterweg- en havenprojecten in de periode 2001-2014.

download dit artikel

Vervoerwijzekeuze in woon-werkverkeer. Eerste analyses met het nieuwe mobiliteitspanel Nederland

Olde Kalter, M.J., Geurs, K., Hoogendoorn-Lanser, S.

Dit artikel presenteert de resultaten van een aantal vervoerwijzekeuzemodellen die zijn geschat met data van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN).

download dit artikel

Het succes van stationsgebieden: cross-sectioneel versus longitudinaal onderzoek

Hermens, S., Geurs, K., Snellen, D., Thomas, T.

Dit artikel beschrijft onderzoek naar het succes van stationsgebieden op basis van vier prestatie-indicatoren. Hierbij is een empirische dataset gebruikt van 25 stationsgebieden en zijn twee onderzoeksmethoden, cross-sectioneel en longitudinaal, met elkaar vergeleken.

download dit artikel

Real-time reistijdvoorspellingen voor routekeuze- en vertrektijdstipadvies

Snelder, M., Calvert, S., Bakri, R., Heijligers, B., Huis, J. van

Dit artikel presenteert een raamwerk waarin zes verschillende op model en op data gebaseerde reistijdvoorspelmethodes realtime parallel draaien. De reistijdvoorspellingen zijn ingezet in de Praktijkproef Amsterdam.

download dit artikel

Bespreking Sara Verlinde

Duin, R. van

De discussie over een proefschrift gaat in dit nummer over het proefschrift van Sara Verlinde. Zij promoveerde in 2015 op het onderwerp ‘Promising but challenging urban freight transport solutions’.

download dit artikel