2016 Nummer 1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Tijdschrift Vervoerswetenschap, jaargang 52, nummer 1, mei 2016.

download dit artikel

Van de redactie

Verhoef, E.

Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2016. Dit nummer bevat vier artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

download dit artikel

De psychologische effecten van prijsprikkels

Bolderdijk, J.W., Werff, van der E., Steg, L.

Dit artikel beschrijft de psychologische effecten van prijsprikkels, en bespreekt onder welke voorwaarden prijsprikkels wel of niet effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren.

download dit artikel

De rol van landelijke dagbladen in het debat over rekeningrijden en kilometerprijs

Ardic, Ö., Annema, J.A., Wee, van B.

Dit artikel analyseert de weergave van het maatschappelijke debat over rekeningrijden en kilometerprijs in de vijf grote Nederlandse landelijke dagbladen. Ook is de invloed van de mediaberichten op de koers van het debat onderzocht.

download dit artikel

Modelleren mobiliteitsbeprijzing met meerdere actoren

Smits, E.S., Pel, A., Nes, van R., Arem, van B.

Dit artikel presenteert een model dat de voorkeuren en interactie van actoren die betrokken zijn bij mobiliteitsbeprijzing analyseert. Het model kan tijdens het planningsproces worden gebruikt om conflicterende belangen te identificeren en.. Daarnaast worden verschillende oplossingen voorgedragen.

download dit artikel

Prijsbeleid op de weg; waarom stedelijke arbeids- en huizenmarkten er toe doen

Tikoudis, I., Ommeren, van J., Verhoef, E.

Dit artikel beschouwt het effect van verstoringen in de arbeidsmarkt en woningmarkt op de optimale hoogte van heffingen op de weg, en op de welvaartseffecten die daarmee bereikt worden. Er wordt aangetoond dat de optimale prijs op de weg, zoals aangeraden in tekstboeken, zelfs een negatief effect kan hebben op welvaart.

download dit artikel

Bespreking: Diana Vonk Noordegraaf (2016)

Wee, B. van

In dit artikel bespreekt Bert van Wee het proefschrift van Diana Vonk Noordegraaf; ‘Road Pricing Policy Implementation’. Ze heeft haar proefschrift gericht op de implementatie van vormen van prijsbeleid waarbij de hoogte van de betalingen afhangt van de mate van gebruik van infrastructuur.

download dit artikel