2017

Van de redactie

Oort, N. van

Redactioneel tijdschrift Vervoerswetenschap, special issue ‘Stedelijk openbaar vervoer’, mei 2017.

download dit artikel

Reizigerstevredenheid in stedelijke gebieden

Mouwen, A.

In dit paper worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar reizigerstevredenheid met een link naar de mate van verstedelijking. Vervolgens worden belangrijke kwaliteitsaspecten verder geoperationaliseerd voor toepassing in planning en beleid.

download dit artikel

Onderzoek naar de waardering van drukte in het openbaar vervoer in Parijs

Kroes, E., Kouwenhoven, M.

In dit paper gaan de auteurs in op drukte in het OV en de waarde die het heeft als deze drukte afneemt. Deze waarde is belangrijk om vast te stellen of investeringen gerechtvaardigd zijn.

download dit artikel

Overstappen en onbetrouwbaarheid

Lee,A., Yap, M.D., Oort, N. van

Betrouwbaarheid van de dienstregeling is voor veel reizigers belangrijk. De auteurs zoomen in op de kwetsbaarste link van een OV reis, de overstap, en laten mogelijkheden zien om de betrouwbaarheid van de totale keten te optimaliseren voor reizigers.

download dit artikel

Openbaar vervoer en files bewijs gebaseerd op stakingen in Rotterdam

Adler, M., Ommeren, J. van, Groote, J. de

De auteurs laten in dit paper zien wat het effect van OV op files is, met bijbehorende maatschappelijke baten. De impact blijkt substantieel wat een economische rechtvaardiging voor OV subsidies impliceert.

download dit artikel

Adaptieve planning voor duurzame steden: de invoering van zelfrijdende taxi’s in Amsterdam

Marchau, V.A.W.J., Walker, W. E., Meurs, H.

In dit paper wordt er vooruitgeblikt voor als er zelfrijdende, vraaggestuurde taxi’s komen. De auteurs laten zien dat een adaptieve implementatie benadering kansrijker is dan de traditionele scenario-gebaseerde aanpak.

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Tot slot biedt Patrick Verhoeven in de Europarubriek een kijkje in de internationale keuken van OV onderzoek.

download dit artikel

Van de redactie

Redactioneel tijdschrift Vervoerswetenschap, special issue CVS 2016, Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk?!, juli 2017.

download dit artikel

Reizigerspotentie en -voorkeuren ten aanzien van zelfrijdende voertuigen op de last-mile in een openbaar vervoer reis

Scheltes, A.F., Yap, M.D., Oort, N. van

Dit artikel geeft met behulp van een instrumenteel simulatiemodel en een stated-preference onderzoek inzicht in de vervoerwaarde van zelfrijdende voertuigen.

download dit artikel

Transities tussen reispatronen: Latente transitie analyse toegepast

Haas, M. de, Scheepers, E., Harms, L.

Dit artikel laat zien welk effect ‘life events’ hebben op veranderingen in het mobiliteitspatroon.

download dit artikel

Wat heeft invloed op politieke besluitvorming over transportinfrastructuurprojecten?

Mouter, N.

Dit artikel gaat in op vragen als: Wat heeft invloed op politieke besluitvorming over transportinfrastructuurprojecten? Wat maakt dat het ene project wel doorgaat en het ander niet? En welke actoren proberen de besluitvorming op welke manier te beÏnvloeden?.

download dit artikel

Slim verkeersmanagement door slimme data

Beek, P. van, Vlist, M. van der

Dit artikel gaat in op een praktijkproef waarbij een dienst is gerealiseerd die reizigers ondersteund bij een grootschalig evenement: de Toppers in Amsterdam Arena.

download dit artikel

Slim inzetten social media voor Verkeersmanagement

Egeraat, M. van, Phaff, R. , Dries, S. van den

Dit artikel beschrijft een pilot die in de Innovatiecentrale in het najaar van 2016 is gestart om in een real life omgeving te onderzoeken in hoeverre het gebruik van social media de wegverkeersleiders kan helpen en een aanvulling is op de huidige werkwijze.

download dit artikel