2017 Nummer 1 (Stedelijk OV)

Van de redactie

Oort, N. van

Redactioneel tijdschrift Vervoerswetenschap, special issue ‘Stedelijk openbaar vervoer’, mei 2017.

download dit artikel

Reizigerstevredenheid in stedelijke gebieden

Mouwen, A.

In dit paper worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar reizigerstevredenheid met een link naar de mate van verstedelijking. Vervolgens worden belangrijke kwaliteitsaspecten verder geoperationaliseerd voor toepassing in planning en beleid.

download dit artikel

Onderzoek naar de waardering van drukte in het openbaar vervoer in Parijs

Kroes, E., Kouwenhoven, M.

In dit paper gaan de auteurs in op drukte in het OV en de waarde die het heeft als deze drukte afneemt. Deze waarde is belangrijk om vast te stellen of investeringen gerechtvaardigd zijn.

download dit artikel

Overstappen en onbetrouwbaarheid

Lee,A., Yap, M.D., Oort, N. van

Betrouwbaarheid van de dienstregeling is voor veel reizigers belangrijk. De auteurs zoomen in op de kwetsbaarste link van een OV reis, de overstap, en laten mogelijkheden zien om de betrouwbaarheid van de totale keten te optimaliseren voor reizigers.

download dit artikel

Openbaar vervoer en files bewijs gebaseerd op stakingen in Rotterdam

Adler, M., Ommeren, J. van, Groote, J. de

De auteurs laten in dit paper zien wat het effect van OV op files is, met bijbehorende maatschappelijke baten. De impact blijkt substantieel wat een economische rechtvaardiging voor OV subsidies impliceert.

download dit artikel

Adaptieve planning voor duurzame steden: de invoering van zelfrijdende taxi’s in Amsterdam

Marchau, V.A.W.J., Walker, W. E., Meurs, H.

In dit paper wordt er vooruitgeblikt voor als er zelfrijdende, vraaggestuurde taxi’s komen. De auteurs laten zien dat een adaptieve implementatie benadering kansrijker is dan de traditionele scenario-gebaseerde aanpak.

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Tot slot biedt Patrick Verhoeven in de Europarubriek een kijkje in de internationale keuken van OV onderzoek.

download dit artikel