2018

Maak de zelfrijdende auto een maatschappelijk succes

Eenink, R., Wismans, L. en Hellinckx, P.

Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) beschrijft in “Chauffeur aan het stuur?” vier  toekomstbeelden voor de zelfrijdende auto (ZRA). Deze beelden variëren zowel in de mate van automatisering (overal of met name op de snelweg) als in de mate van autodelen (nauwelijks of veel). Het KiM schat daarbij ook de maatschappelijke gevolgen. Als we de …

download dit artikel

Nieuw data-driven verkeersmodel MRDH modelleert nu met fiets-OV-keten ook de sterkst groeiende modaliteiten beter

De Graaf, S., Veurink, A. en Lodder, H.
download dit artikel

Inzichten in gebruik van en reizigersvoorkeuren voor de combinatie fiets en openbaar vervoer

van Oort, N., van Wee, B. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De autoliefhebber die in de compacte stad plots een fanatiek fietser werd …

van de Coevering, P. en Maat, K.
download dit artikel

Slim roosteren. Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van anders roosteren om de drukte in de spits te reduceren

van der Aa, M. en Hodde, A.
download dit artikel

Rijstrookwisselgedrag scherper in beeld: een rij-experiment en online enquête

de Baat, M., Knoop, V. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits

van Daalen, T., Janssen, N. en Mastebroek, A.
download dit artikel

Paradox van de proef; verbinden van leren en reguliere in- en uitvoering

Groenendijk, J.
download dit artikel

Nieuwe inzichten in de maatschappelijke waarde van natuur, milieu en reistijd

Mouter, N., van Cranenburgh, S., Ojeda Carbal, M. en Dekker, T.
download dit artikel

Van bezorg-sushi naar afhaal-Chinees. Het gebruik van afhaalpunten bevorderen met gedragseconomische inzichten

Berveling, J. en Moorman, S.
download dit artikel

Wonen nabij Snelwegen – Lessen voor snelwegenplanning op basis van een bewonersperspectief

Hamersma, M., Arts, J., Heinen, E. en Tillema, T.

Hoe wegen bewoners nabij snelwegen overlast en bereikbaarheidsvoordelen af? Dit artikel bespreekt de belangrijkste bevindingen uit een proefschrift naar “Wonen nabij snelwegen” en destilleert lessen voor de planning van snelweginfrastructuur. De inzichten zijn verkregen middels enquêtes en interviews met bewoners op snelweglocaties, aangevuld met observaties en discussies met vertegenwoordigers uit de beleidspraktijk.

download dit artikel

Rijbewijs en daarna direct een auto

Kampert, A., Molnár-in 't Veld, H., Nijenhuis, J. en Spoel, van der M.

Welke factoren zijn van invloed op het autobezit van jongvolwassen studenten en werkenden met een rijbewijs? Het autobezit van 18 tot 30-jarigen is nu lager dan tien jaar geleden. In de literatuur zijn diverse verklaringen te vinden voor het gedaalde autobezit bij jongeren.. In deze studie zijn een groot aantal van deze achtergrondkenmerken in samenhang …

download dit artikel

Werken aan klimaatvriendelijke mobiliteit in de G4 op de lange termijn (2050)

Kreutzberger, E. en Unsworth, K.

Deze paper gaat over klimaatbeleidsontwikkeling t.a.v. stedelijke mobiliteit in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De paper richt zich op klimaatmitigatie en werpt licht op CO2-reductiedoelen. Aanleiding hiertoe was de observatie dat het planologische werk om de doelen te behalen vaak achter loopt, en de notie dat alleen technische ontwikkelingen onvoldoende antwoord geven op de klimaatuitdaging, …

download dit artikel