2020 Nummer 1 (Mobility-as-a-Service)

Adaptieve MaaS implementatie op basis van expertmeningen

V. Marchau, P. Jittrapirom, R. van der Heijden en H. Meurs
download dit artikel

Mobility-as-a-Service en veranderingen in reisvoorkeuren en reisgedrag- een systematisch literatuuronderzoek

A. Durand, L. Harms en S. Hoogendoorn-Lanser
download dit artikel

MaaS-potentiescan voor heel Nederland op basis van gsm-data

R. Koopal, L. Brederode en R. Boomsma
download dit artikel

Wat maakt dat mensen Mobility-as-a-Service adopteren? Resultaten van een stated choice experiment

V. Caiati, S. Rasouli en H. Timmermans
download dit artikel

De meerwaarde van MaaS vanuit een gebruikersperspectief

T. Zijlstra en A. Durand
download dit artikel