2020 Nummer 4 (Opinie)

Covid-19: langetermijneffecten mobiliteit? Een discussie

B. van Wee

Dit paper stelt dat de invloed van COVID-19 op ons activiteiten- en verplaatsingsgedrag tijdens de pandemie, ook op lange termijn effecten op dat gedrag zal hebben, ook al is er een vaccin, of is het virus zelfs verdwenen. Het maakt gebruikt van theorieën uit de economie, psychologie en geografie. De omvang van die effecten uitgerukt …

download dit artikel

Fietswetenschap met oogkleppen

H. Oosterhuis

In de afgelopen twee decennia zijn overal in de Westerse wereld beleidsplannen gelanceerd om meer mensen op de fiets te krijgen in het dagelijkse vervoer. Er wordt veel sociaalwetenschappelijk en planologisch onderzoek verricht naar de factoren die het fietsen bevorderen dan welbelemmeren. Zowel het beleid als het fietsonderzoek ademen een optimistisch geloof in technische deskundigheid …

download dit artikel

Geef links overal voorrang

J. Oosterhaven

Verkeer van links overal voorrang geven leidt tot een betere doorstroming en minder verkeersongelukken. De netto maatschappelijke baten van “links overal voorrang” kunnen worden geschat op 8 tot 24 miljard euro.

download dit artikel