2021

Attitudeveranderingen: belang voor verkeersmodellen en ex-ante evaluaties van beleidsopties. Een discussiepaper

van Wee, B en Kroesen, M.

Attitudes kunnen veranderen onder invloed van mobiliteitsgedrag en de gebouwde omgeving. In dit discussiepaper stellen we dat dit belangrijke consequenties zou moeten hebben voor modellen en ex-ante evaluaties van beleidsopties. In dit paper leggen we uit waarom attitudes kunnen veranderen, hoe attitudes in de huidige gedragsmodellen zijn opgenomen, en hoe ze de ex-ante beoordeling van …

download dit artikel

Op het spoor reizen door Europa: een cartografie van grensoverschrijdende treinverbindingen

Lebel, J.

Door alle grensoverschrijdende treinverbindingen in Europa in kaart te brengen analyseert dit artikel in hoeverre het huidige aanbod van internationale treindiensten een adequaat uitgangspunt vormt om de beoogde impuls voor het internationale treingebruik. Geconcludeerd wordt dat de verschillen binnen Europa groot zijn. Kansrijke opties worden niet altijd benut.

download dit artikel

Kaart 1 bij een cartografie van grensoverschrijdende treinverbindingen

Lebel, J.

Omdat de kaarten bij het artikel van Julien Lebel van hoge kwaliteit zijn bieden we de kaarten ook als losse download aan

download dit artikel

Kaart 2 bij een cartografie van grensoverschrijdende treinverbindingen

Lebel, J.

Omdat de kaarten bij het artikel van Julien Lebel van hoge kwaliteit zijn bieden we de kaarten ook als losse download aan

download dit artikel

Redactionele introductie bij themanummer U-SMILE over slimme prikkels

Erik Verhoef
download dit artikel

Pcoins – een experiment met verhandelbare mobiliteitsrechten

Brands, D., Verhoef, E., Kooiman, G., Bollards, S. en Knockaert, J.
download dit artikel

Verhandelbare spitscredits: Wat vindt het publiek?

Krabbenborg, L. Annema, J.A. van Wee, B. Molin, E.
download dit artikel

De rol van intrinsieke motivatie voor milieuvriendelijk (mobiliteits-)gedrag

Zeiske, N., van der Werff, E. en Steg, L.
download dit artikel

Dynamica van verkeersnetwerken: individuele oorzaken, collectieve gevolgen

Knoop, V.L., van Lint, H., Yuan, K. en Zwaal, B.
download dit artikel

Redactionele introductie bij themanummer over COVID-19 en mobiliteit

van Wee, B.
download dit artikel

COVID-19 en transport. Deel 1: een review van maatregelen wereldwijd

Shortall, R, Mouter, N. en van Wee, B.
download dit artikel

COVID-19 en transport. Deel 2: een review van factoren van belang voor ontwerp van maatregelen en hun effecten

Shortall, R., Mouter, N. en van Wee, B.
download dit artikel

Invloed van COVID-19 op verkeersafwikkeling

Hoogendoorn, S., Daamen, W., Yuan, Y. en Krishnakumari, P.
download dit artikel

Het nieuwe druk: Hoe waarderen OV-reizigers drukte tijdens de COVID-19 pandemie?

Lijesen, M.
download dit artikel