2021 Nummer 3

Attitudeveranderingen: belang voor verkeersmodellen en ex-ante evaluaties van beleidsopties. Een discussiepaper

van Wee, B en Kroesen, M.

Attitudes kunnen veranderen onder invloed van mobiliteitsgedrag en de gebouwde omgeving. In dit discussiepaper stellen we dat dit belangrijke consequenties zou moeten hebben voor modellen en ex-ante evaluaties van beleidsopties. In dit paper leggen we uit waarom attitudes kunnen veranderen, hoe attitudes in de huidige gedragsmodellen zijn opgenomen, en hoe ze de ex-ante beoordeling van …

download dit artikel

Op het spoor reizen door Europa: een cartografie van grensoverschrijdende treinverbindingen

Lebel, J.

Door alle grensoverschrijdende treinverbindingen in Europa in kaart te brengen analyseert dit artikel in hoeverre het huidige aanbod van internationale treindiensten een adequaat uitgangspunt vormt om de beoogde impuls voor het internationale treingebruik. Geconcludeerd wordt dat de verschillen binnen Europa groot zijn. Kansrijke opties worden niet altijd benut.

download dit artikel

Kaart 1 bij een cartografie van grensoverschrijdende treinverbindingen

Lebel, J.

Omdat de kaarten bij het artikel van Julien Lebel van hoge kwaliteit zijn bieden we de kaarten ook als losse download aan

download dit artikel

Kaart 2 bij een cartografie van grensoverschrijdende treinverbindingen

Lebel, J.

Omdat de kaarten bij het artikel van Julien Lebel van hoge kwaliteit zijn bieden we de kaarten ook als losse download aan

download dit artikel