2023

Stand up for your ride: Haalbaarheid van deimplementatie van een Noors verkeerseducatieprogramma in Nederland

Olij, B., Klein Wolt, K. & Molendijk, A.
download dit artikel

Delen unieke ANWB rijgedragsdata met wegbeheerders draagt bij aan risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid

Mimpen, M. & Jagt, T.
download dit artikel

De checklist verkeerseducatie: Tien jaar kwaliteit meten van verkeerseducatieve interventies

Vissers, J., Slinger, W., Hukker, N. & Kluitman, A.
download dit artikel

Welke kennis gebruiken gemeenteambtenaren om de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen in te schatten?

Van der Kint, S., Uijtdewilligen, T. & Bax, C.
download dit artikel

Inzichten in mobiliteitsgedrag met AI: een eerste verkenning

Bakri, T., Spijkers, N., Beemster, F., Ashari, B. en Bingen, L.
download dit artikel

Brede welvaart heeft ethische blik nodig

Boer, L. de, Mouter, N. en Vries, M. de
download dit artikel

Informatie voor de selectie van kansrijke openbaar vervoer relaties

Kuhlman, W. en Zondag, B.
download dit artikel

Grip op onzekerheid in mobiliteitsbeleid

Legene, M., Bigalke, S. en Amelsfort, H. van
download dit artikel

Predictive Digital Twin technologie in een participatieproces

Oirbans, L., Berg, A. van den en Snelder, M.
download dit artikel

Het gebruik van C-ITS om de responstijd van ambulancezorg te verminderen in gesimuleerd stedelijk verkeer

Oosterbos, G., Yang, D. en Donkers, A.
download dit artikel

Real-time voorspellen van drukte op treinperrons op basis van actuele vertragingen

Schakenbos, R., Bevort, I. en Hoogenraad, J.
download dit artikel

Routekaart mobiliteitstransitie voor bestuurders met lef

van Leusden, R. en Mierlo, W. van
download dit artikel