1968

Enige critische kanttekeningen bij het Westduitse vervoerpolitieke programma 1968-1972

Tissot van Patot, J.P.B.

Dit artikel bespreekt het Westduitse vervoerpolitieke programma 1968-1972

download dit artikel

Vernieuwing van vervoerpolitiek in Engeland

Kamp, J.B. van der

Dit artikel bespreekt de vernieuwing van de vervoerspolitiek in Engeland

download dit artikel

Niederlandische Konzeptionen zur europaischen Verkehrspolitik

Mol van Otterloo, H.A. de

Dit artikel behelst de speech van de plaatsvervangende directeur generaal over Nederland en het Europees vervoersbeleid.

download dit artikel

Kwantitatieve beperkingen in het goederenvervoer tussen de Lidstaten van de EEG

Blonk, W.A.G.

Dit artikel gaat over het beperken van het “contingent” de toegelaten vervoercapaciteit op de markt.

download dit artikel

Die Auswirkungen des verkehrspolitischen Programms der Deutschen Bundesregierung auf die Verkehrsfunktion der Rheinmündungshafen

Klimke, U.

Dit artikel bespreekt de effecten van het nieuwe Duitse vervoerplan op de havens aan de Rijn.

download dit artikel

Tien jaar „Gemeenschappelijk vervoerbeleid” – een beknopte analyse

Gerbers, O.

Dit artikel analyseert het gemeenschappelijk vervoersbeleid in de afgelopen 10 jaar.

download dit artikel

De douane-unie en de Gemeenschappelijke vervoerpolitiek

Blonk, W.A.G.

Dit artikel bespreekt de douane-unie

download dit artikel

Die Ziele gesamtstaatlicher Verkehrsplanung und regionaler Wirtschaftspolitiek im Funktionswandel des Verkehrs

Klimke, U.

Dit artikel behandelt het gemeenschappelijk vervoersbeleid.

download dit artikel

De Wet Autovervoer Personen en het openbaar vervoer in de agglomeraties

Besten, R. den

Dit artikel behandelt de randvoorwaarden die de Wet Autovervoer Personen en het vergunningenstelsel daarin biedt voor goed beleid.

download dit artikel

Het Münchener vervoerssymposium

Vonk, K.

Dit artikel bespreekt het Munchener vervoerssymposium, de conferentie van Europese ministers van transport van 1967.

download dit artikel

De E.E.G.-mededingingsregels en het vervoer

Horsting, H.H en O.D. Gebers

Dit artikel bespreekt de Europese mededingingsregels.

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Drs.J.A. Bourdrez: Integrale Verkeers- en Vervoersstudie Nederland; – Drs.J.Th.W. Hendriks: Het vervoer bij de krijgsmacht – Euro-rubriek – Statistische kanttekeningen – Boekbesprekingen: o.a. Prof. Dr. R. Willeke en Dr. G. Aberle: Der Werkfernverkehr auf der Strasse im System einer gesteuerten Wettbewerbsordnung in der Verkehrswirtschaft – Boekaankondigingen

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Euro-rubriek – Statistische kanttekeningen: Statistiek van het personenvervoer 1964 – Boekbesprekingen: o.a. Magdalena Lauer: Volkswirtschaftliche Kosten der Westdeutschen Wasserstrassen – Boekaankondigingen

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Euro-rubriek – Kroniek – Statistische kanttekeningen: Het bezit en gebruik van personenauto’s in 1965 – Boekbesprekingen – Boekaankondigingen – Mededelingen van het instituut

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Drs J.T.Bergstra en Drs P.Breedveld: Bandstad in de Randstad? – Drs R.den Besten: Randstad en railvervoer – Euro-rubriek – Statistische kanttekeningen – Boekbesprekingen: o.a. W.A.G. Blonk: Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, met name ten aanzien van de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen …

download dit artikel