2012 Nummer 4

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 48, nummer 4, december 2012, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Introductie: trends in fietsgebruik nader verkend

Te Brömmelstroet, M.

Steeds vaker wordt geroepen dat de fiets bezig is aan een opmerkelijke comeback, vooral in steden.In Nederland zien we al sinds het midden van de jaren zeventig een gestage groei (De la Bruhèze, Veraart 1999) en deze groei lijkt zich ook in de toekomst voor te zetten. Het zijn echter vooral buitenlandse steden die momenteel …

download dit artikel

Nieuwe perspectieven op fietscultuur: een conceptuele en empirische verkenning van fietscultuur in Amsterdam en Portland

Pelzer, P.

De culturele context waarin de fiets is ingebed krijgt op een aantal uitzonderingen uit de Angelsaksische wereld na weinig aandacht.Dit artikel tracht het begrip fietscultuur zowel theoretisch als empirisch inhoud te geven door te putten uit sociologische literatuur, transportgerichte literatuur en een vergelijkend casusonderzoek in Amsterdam en Portland.Er wordt gesteld dat om een fietscultuur te …

download dit artikel

Fietsen en verkeersonveiligheid in Nederland

Vlakveld, W., en Twisk, D.

Het aantal doden onder fietsers daalt de laatste tien jaar langzamer dan onder inzittenden van auto’s en het aantal ernstig gewonde fietsers stijgt.Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer.Onder 12- t/m 17-jarigen en 60+’ers vallen veel fietsslachtoffers.Wanneer de slachtofferaantallen worden afgezet tegen de afstand die deze groepen afleggen, dan blijkt dat alleen fietsers van 75 jaar …

download dit artikel

Fietsen door weer en wind: een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik

Rietveld, P., Sabir, M., en Van Ommeren, J.

Weersomstandigheden hebben invloed op het verplaatsingsgedrag.Van alle vervoerwijzen blijkt juist de fiets het meest gevoelig voor het weer te zijn: bij aantrekkelijk weer neemt de vraag sterk toe, bij onaantrekkelijk weer neemt deze juist sterk af.Het aantal fietsverplaatsingen bij zomerse temperaturen ligt circa 30% hoger dan op dagen dat het vriest.Met name de uitwisseling met …

download dit artikel

Zomertrends in fietsverkeer: naar een correctie van fietsintensiteiten voor weersinvloeden ten behoeve van beleidsevaluatie

Thomas, T., Jaarsma, R., en Tutert, B.

Over de gehele wereld is sprake van een hernieuwde interesse in de fiets als duurzame vervoerwijze.Dat fietsen een substantiele mode kan zijn, wordt onder andere bewezen in Nederland waar het aandeel van de fiets in de modal split van personenverplaatsingen 25% bedraagt.Desalniettemin is er weinig bekend over het effect van fietsstimulerende maatregelen op fietsgebruik.Dit effect …

download dit artikel