2016 Nummer 2

Voorspellen van benodigde infrastructuur van publieke laadpalen

Montfort, K. van, Visser, J.,Poel, G. van der, Hoed, R. van der

Dit artikel presenteert een model dat voorspelt hoe groot de behoefte aan publieke laadpalen voor elektrische auto’s in een bepaald gebied zal zijn.

download dit artikel

Onzekerheid en mogelijke beleidsrichtingen voor gemeenten in aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

Kuipéri, F., Geenhuizen, M. van, Annema, J.A.

Dit artikel biedt een handvat aan gemeenten om het aantal benodigde laadpalen per buurt te kunnen schatten en om met concrete onzekerheden om te kunnen gaan in lerend beleid.

download dit artikel

Benchmarking van verkeersveiligheid

Bax, C. van, Aarts, L.

Dit artikel gebruikt verkeersveiligheid als voorbeeld voor hoe benchmarking op het terrein van verkeer en vervoer kan worden toegepast in gemeenten.

download dit artikel