Verkeer van links overal voorrang geven leidt tot een betere doorstroming en minder verkeersongelukken. De netto maatschappelijke baten van “links overal voorrang” kunnen worden geschat op 8 tot 24 miljard euro.

download dit artikel