1983

Logistics for survival

Leier, H.F. de

Dit artikel refereert aan een conferentie met dezelfde titel. De titel verwijst naar de noodzakelijke logistieke optimalisaties voor bedrijven om concurrerend te blijven.

download dit artikel

Een vervoerinformatiesysteem voor stad- en streekvervoerbedrijven

Rens, J.H.P. van, P.B.D. Hilferink en P.A.C.M Kustermans

Dit artikel behandelt de noodzaak en vorm van een systeem om accuraat reigersstromen vast te leggen in het stads- en streekvervoer

download dit artikel

Woord en werkelijkheid in de Nederlandse vervoerspolitiek

Kamp, J.B. van der

Dit artikel geeft een breed beeld van de overheid in het vervoer algemeen

download dit artikel

Eigen vervoer (over de weg) in de EG

Vos, H.A.

Dit artikel geeft een analyse van het eigen vervoer (bedrijven die zelf hun goederenvervoer verzorgen)in Nederland binnen de Europese context

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Autobezit en autogebruik; Richtingen voor verder onderzoek – World Conference on Transport Research 1983 – Opinie: Zakenauto fiscaal mishandelen? – Europarubriek: De Europese vervoersintegratie – Statistische rubriek over personenvervoer – Boekbespreking over onder andere Silva, C.W. de en D.N. Wormley (1982) Automated Transit Guideways; Analysis and design

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Verkeer en vervoer en de heroriëntatie van de Nederlandse economie – Benelux havenstudiedagen – De negende conferentie van Europese ministers van transport – Europarubriek over de Europese vervoersintegratie van 1 januari 1983 tot 1 april 1983 – De statistische rubriek over het goederenvervoer – Boekbespreking van onder andere Voorde, E. van …

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Europarubriek over Europese vervoersintegratie – Brief van de voorzitter van de Raad van Europa aan het Europese Parlement betreffende het gemeenschappelijke vervoersbeleid – Nota over de activiteiten van de Raad ten aanzien van dat beleid – Statistische rubriek: het gebruik van personenauto’s – Boekenbespreking: Polak, J.B. en G. Hupkes (1982) Vervoer …

download dit artikel