2010

Het meten van concentratie in (luchtvaart)netwerken: een analyse van alternatieve indices

Katrien Plasschaert, Ben Derudder, Frank Witlox

In dit artikel wordt een kritische analyse gepresenteerd van de geschiktheid van verschillende indices voor het meten van concentratie in netwerken. In eerste instantie worden de theoretische eigenschappen van de concentratieratio, Herfindahl-Hirschman index, netwerkconcentratie-index en Theilindex geïllustreerd door ze toe te passen op fictieve netwerken met gekende parameters. In tweede instantie wordt de praktische toepasbaarheid …

download dit artikel

Minder BPM, meer auto’s? – Stated intentions onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de

de Jong, G., Kouwenhoven, M., Geurs, K.

Deze paper beschrijft de uitkomsten van een ‘stated intentions’ onderzoek naar de effecten van zowel (grote) veranderingen in vaste als variabele autokosten op autobezit en –gebruik.

download dit artikel

Naar een werkelijk milieuvriendelijk gecombineerd vervoer

Ruijgrok, K.

Naar een werkelijk milieuvriendelijk gecombineerd vervoer – Een terug- en een vooruitblik na 21 jaar

download dit artikel

Het leren van reistijden en reistijdonzekerheid: Modellen van een Bayesiaanse reiziger

Caspar G. Chorus, Theo A. Arentze, Harry J.P. Timmermans

Dit artikel presenteert een generiek leermodel voor reistijddistributies, gebaseerd op de wet van Bayes zoals toegepast in Bayesiaanse econometrie. Het artikel bevat twee methodologische bijdragen. Ten eerste, waar eerdere studies zich richtten op hoe reizigers gemiddelde reistijden leren, modelleren wij ook hoe reizigers kunnen leren hoe groot de reistijdonbetrouwbaarheid is van verschillende routes. Ten tweede …

download dit artikel

Effecten van milieudifferentiatie in de basistarieven kilometerprijs

Meurs, H., Haaijer, R., Geurs, K.

De Nederlandse overheid heeft vergevorderde plannen ontwikkeld voor Anders Betalen voor Mobiliteit. Daarbij worden aankoop- en jaarlijkse bezitsbelastingen afgeschaft en een heffing per gereden kilometer geïntroduceerd. Deze ‘kilometerprijs’ wordt nationaal ingevoerd op alle wegen. De prijs bestaat uit een basistarief met differentiatie naar de milieukenmerken van de auto. Daarnaast wordt een spitstarief op bepaalde filegevoelige …

download dit artikel

Substitutiemogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer

Baanders, B., van der Hoorn, T., van der Waard, J.

Substitutiemogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer – Een terug- en vooruitblik na 19 jaar

download dit artikel

Spijtminimalisatie: een nieuwe modelvorm en een toepassing op vertrektijdstipkeuze-data

Caspar G. Chorus, Gerard C. de Jong

Dit artikel presenteert een nieuw discrete-keuzemodel, geworteld in het ‘Random Regret Minimization’-paradigma (RRM). In tegenstelling tot eerdere RRM-modellen kan de nieuwe modelvorm geschat worden met behulp van standaard softwarepakketten. We laten zien hoe het spijtgebaseerde Multinomiale Logit (MNL)-model verschilt van zijn nutsgebaseerde tegenhanger (het op Random Utility Maximization-theorie gebaseerde MNL-model). Vervolgens presenteren we een empirische …

download dit artikel

Beprijzen en verkeersveiligheid

Eenink, R., Schemers, G., Reurings, M.

Door beprijzen wordt er minder gereden en vallen er minder verkeersslachtoffers. SWOV heeft berekend hoeveel verkeersdoden door de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) kunnen worden bespaard en tot welke maatschappelijke baten dit kan leiden.

download dit artikel

Havenplan 2010: Weg van de Maasvlakte?

Kuipers, B.

Havenplan 2010: Weg van de Maasvlakte? – Een terug- en vooruitblik na 19 jaar

download dit artikel

De Europese vervoersintegratie, in het bijzonder:

Verhoeven, P.

Europarubriek

download dit artikel

Europa, op koers in het vervoer?

Simons, J.G.W.

“Europa, op koers in het vervoer? ” – Een terug- en vooruitblik na 19 jaar

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Terugblikkend op zijn eerste jaar als Europees President, verklaarde Herman Van Rompuy onlangs in een toespraak dat hij het gevoel heeft voortdurend een crisismanager te zijn en dus geen tijd vindt om een strategisch lange termijn beleid te ontwikkelen. Dat moet ons niet verwonderen. De financiële crisis en de instabiele economische situatie in een aantal …

download dit artikel

Naar een betere organisatie van het openbaar vervoer in Nederland

van de Velde, D.

Naar een betere organisatie van het openbaar vervoer in Nederland: wat kunnen we leren van het buitenland? – Een terug- en vooruitblik na 18 jaar

download dit artikel

De structurerende werking van transportinfrastructuur

Bruinsma, F.R., Rietveld, P.

De structurerende werking van transportinfrastructuur – Een terug- en vooruitblik na 17 jaar

download dit artikel